Schepenen

Kalender

  • ma 02/09/2013 Vorming ter plaatse: Kindvriendelijk of mensvriendelijk
  • di 22/04/2014 Verdiepingsmodule 'vrije tijd'
  • do 08/05/2014 2013-2014 2e jaar Opleiding jeugdconsulent - Dag 3 - Jeugdruimte
  • do 15/05/2014 Basismodule 'Welzijn & Onderwijs'
  • do 15/05/2014 Expert welzijn & onderwijs in jeugdbeleid

Schepenen

Vormingsmomenten op maat

De schepen van jeugd speelt een centrale rol in het lokale jeugdbeleid. Hij is een belangrijke partner op het lokale niveau om tot een positief lokaal jeugdbeleid te komen. Net als bij medewerkers van jeugddiensten kunnen ze mekaars grootste inspiratiebron vormen voor lokaal jeugdbeleid.

Jaarlijkse Inspiratie-, en Uitwisselingsdag voor schepenen van jeugd

Daarom organiseert VVJ jaarlijks in het voorjaar een Inspiratie-, en Uitwisselingsdag voor schepenen van jeugd. Actuele jeugdthema’s gecombineerd met ervaringsuitwisseling. Voor de volgende editie, kijk onderaan deze pagina.

Een overzicht van de thema's die de afgelopen jaren aan bod kwamen:

2013

  • Kindvriendelijk is mensvriendelijk. Dit thema als rode draad binnen het  programma 'Innovatief en kwalitatief lokaal jeugdbeleid in beeld' en 'Jeugdbeleid: een bindende factor in goed lokaal beleid' met een afsluitend onderdeel van 4 TED sprekers over verschillende thema's binnen breed jeugdbeleid.

2012

  • Eens schepen van jeugd, altijd schepen van jeugd!  via  workshops met de volgende invulling 'Een breed en integraal jeugdbeleid' en 'De plaats van de jeugddienst' met een afsluitend avondprogramma van 4 TED talenten over thema's tegen het licht van het brede jeugdbeleid.

2011

  • Jeugdwerk en de rol van de gemeente  bekeken via 'Personeelsbeleid of vrijwilligersbeleid?' en 'Jeugdwerk of opvang?', met een afsluitend debat over 'Jeugdwerkondersteuning door gemeentebesturen'.

2010

  • De regierol van lokale besturen, integratie van het jeugdbeleidsplan in het strategische meerjarenplan en een debat over het 'Lokaal jeugdbeleid na 2013'.

2009

  • Praktische en juridische vraagstukken bij de organisatie van een evenement, hoe je het aansprakelijkheidsvraagstuk vande gemeente kan rijmen met avontuurlijk spelen en een debat over de toekomst van het (lokale) jeugdbeleid met een politieke zwaargewichten.