Schepenen

Kalender

 • wo 07/01/2015 CO2 - Basismodule 2015
 • di 20/01/2015 Traject Interactie & participatie in jeugdbeleid 2014-2015
 • di 20/01/2015 Basismodule Interactie & participatie 2014-2015 - dag 1 (20 jan 2015)
 • do 29/01/2015 Starterstweedaagse - 29 & 30 januari 2015
 • di 03/02/2015 CO2 - Themadag 2015

Schepenen

Vormingsmomenten op maat

De schepen van jeugd speelt een centrale rol in het lokale jeugdbeleid. Hij is een belangrijke partner op het lokale niveau om tot een positief lokaal jeugdbeleid te komen. Net als bij medewerkers van jeugddiensten kunnen ze mekaars grootste inspiratiebron vormen voor lokaal jeugdbeleid.

Jaarlijkse Inspiratie-, en Uitwisselingsdag voor schepenen van jeugd

Daarom organiseert VVJ jaarlijks in het voorjaar een Inspiratie-, en Uitwisselingsdag voor schepenen van jeugd. Actuele jeugdthema’s gecombineerd met ervaringsuitwisseling.

Nieuw aanbod vanaf 2015

VVJ organiseert een Inspiratie- en Uitwisselingsmoment voor schepenen van jeugd en dit op verschillende locaties in Vlaanderen. De regionale inspiratiemomenten voor jeugdschepenen worden met de verschillende partners georganiseerd in het voorjaar van 2015. Een uitnodiging met informatie over het programma en de praktische aspecten krijgen de schepenen uiterlijk 6 weken voor het intiatief.

Een overzicht van de thema's die de afgelopen jaren aan bod kwamen:

2014

 • Jeugdbeleid: geen vreemde eend in de bijt. 2 thema's centraal: 'Hoe ambiteus is uw meerjarenplan op vlak van jeugdbeleid' en 'Wat is de meerwaarde van participatiebeleid?' , overgoten met een accent van uitwisseling en inspiratie.

2013

 • Kindvriendelijk is mensvriendelijk. Dit thema als rode draad binnen het  programma 'Innovatief en kwalitatief lokaal jeugdbeleid in beeld' en 'Jeugdbeleid: een bindende factor in goed lokaal beleid' met een afsluitend onderdeel van 4 TED sprekers over verschillende thema's binnen breed jeugdbeleid.

2012

 • Eens schepen van jeugd, altijd schepen van jeugd!  via  workshops met de volgende invulling 'Een breed en integraal jeugdbeleid' en 'De plaats van de jeugddienst' met een afsluitend avondprogramma van 4 TED talenten over thema's tegen het licht van het brede jeugdbeleid.

2011

 • Jeugdwerk en de rol van de gemeente  bekeken via 'Personeelsbeleid of vrijwilligersbeleid?' en 'Jeugdwerk of opvang?', met een afsluitend debat over 'Jeugdwerkondersteuning door gemeentebesturen'.

2010

 • De regierol van lokale besturen, integratie van het jeugdbeleidsplan in het strategische meerjarenplan en een debat over het 'Lokaal jeugdbeleid na 2013'.

2009

 • Praktische en juridische vraagstukken bij de organisatie van een evenement, hoe je het aansprakelijkheidsvraagstuk vande gemeente kan rijmen met avontuurlijk spelen en een debat over de toekomst van het (lokale) jeugdbeleid met een politieke zwaargewichten.