Wie is VVJ

VVJ is kort voor: Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw. VVJ ontstond in de jaren '70 als collegavereniging van een nieuw soort ambtenaren, luisterend naar de naam 'jeugdconsulent'. Gaandeweg groeide de VVJ uit tot een 'volwassen' dienstenplatform voor jeugddiensten en jeugdbeleid in Vlaanderen. Vandaag kan VVJ rekenen op een team van 11 medewerkers en overkoepelt ze de jeugddiensten en -ambtenaren van nagenoeg alle Vlaamse gemeenten.

Missie

“VVJ ijvert voor meer, beter en breder lokaal jeugdbeleid in Vlaanderen.”

VVJ informeert en ondersteunt als ledenorganisatie de gemeentelijke, stedelijke en provinciale jeugddiensten in Vlaanderen, bij het voorbereiden en uitvoeren van het lokale jeugdbeleid. Vanuit haar expertise en nabijheid bij het lokale jeugdbeleid levert de organisatie constructieve bijdragen aan de verschillende overheden bij het maken van beleidskeuzes. VVJ levert een uitgebreid pakket diensten met ondermeer vorming, uitwisseling, begeleiding, advies en publicaties.