Overlijdensbericht Bart Verhaeghe

Overlijdensbericht Bart Verhaeghe

Met grote droefheid en verslagenheid melden we het overlijden van onze voormalige voorzitter Bart Verhaeghe (1955-2016).

Bart overleed op 28 september na een slepende ziekte. Bart was eerst jeugdconsulent in Menen, dan jarenlang jeugdconsulent in Kortrijk, VVJ-er-bestuurder en jarenlang voorzitter van VVJ. Hij werkte tot enkele maanden geleden als beleidscoördinator lokaal sociaal beleid en welzijn voor de stad Kortrijk. Wij wensen zijn familie, vrienden en collega's namens het bestuur en de staf van VVJ heel veel sterkte toe om dit onwezenlijke verlies te verwerken.

Guy Redig schreef namens de ex- VVJ collegae en bestuurders die met hem samenwerkten een eerbetoon aan Bart:

Vaar(t)wel Bart Verhaeghe

Ik leerde Bart kennen als collega jeugdconsulent in Menen, begin van de jaren tachtig. Een herkenning, want hij bleek uitgerust met attributen die de toenmalige ambetante ambtenaren – toch die van mannelijke kunne – sierden, zijnde nogal lange haren en een dito baard. Toen totaal vreemd aan een oubollige ambtelijke omgeving, waar stoffigheid en bureaucratie overheersten. Bart boog op een kort verleden als jeugdwerker en reed als een Trojaans paard de stedelijke administratie binnen. Want jeugdconsulenten waren ruiters van de wereldverbetering, uiterst kritisch van aard en scholing. Ze coachten de jeugdraad als een ergerlijke kiezel in de schoen van de officiële politiek. Ze stonden (helmboswuivend) op de barricades voor speelruimte, jongerencultuur en bestrijding van wat burgerlijk en conservatief oogde. Zowat alles toen. Bart vervulde deze job in een of ander nepcontract, vaak de enige wijze waarop jeugdconsulenten hun job verwierven. Toen zich een examen aandiende (vaste benoeming!), eindigde hij glansrijk op de eerste plaats… maar kreeg geen aanstelling. Tja, de politiek wikte anders. Iets later dong hij mee naar de vaste job van jeugdconsulent in Kortrijk, waar het wel lukte. Een lange en succesvolle carrière volgde. Zijn nieuwe stad bood vele kansen, maar niet zomaar. Hij moest die met z’n team en vaak met z’n schepen creëren en nemen. Dat lukte meer dan behoorlijk. Kortrijk ontwikkelde een jeugdbeleid dat helemaal het slagkrachtige Vlaams model uitademde. Een unieke combinatie van stevig en breed en participatief beleidswerk, gekoppeld aan ondersteuning van jeugdwerk en een rist eigen programma’s. Na zo’n twee decennia kon hij zijn job inleveren bij enthousiaste opvolgers. Via het stedelijke welzijnsbeleid landde hij als een nog steeds gedreven maar ook goed beslagen beleidsadviseur. Succesvol tot aan zijn overlijden, 28 september jongstleden.

Bart was VVJ-er van het eerste uur, als actief bestuurder en vanaf de late jaren negentig de vierde voorzitter van onze club. Hij begeleidde de VVJ als een uitdijende en invloedrijke vereniging, bewaakte de kritische lijn en plezante sfeer, bleef voorstander van sterk maatschappelijk engagement gekoppeld aan ambtelijke ernst. Hij declameerde met overtuiging ons leidmotief: we nemen wel ons werk, maar niet onszelf au serieux. Samen met vele generatiegenoten-jeugdconsulenten goot hij een solide basis voor het gemeentelijk jeugdbeleid in Vlaanderen. Verankerd in gekoesterde principes, zoals participatie, maatschappelijke rechtvaardigheid, openheid en het belang van de doorleefde integratie van praktijk en theorie.

Exact twee jaar geleden kreeg Bart de diagnose ALS, een dodelijke spierziekte. In volle bewustzijn verloor hij quasi dagelijks steeds meer controle over zijn spierstelsel. Mieke en z’n (klein)kinderen woven een warme cocon. Dat getuigde hij via maandelijkse brieven, niet gespeend van milde humor en reflecties… maar getuigend van een gestage achteruitgang. Bij ons laatste bezoek in maart jongstleden, samen met nog drie ex-jeugdconsulenten, schaterden we volop bij de oude en schalkse verhalen. Bart genoot nog van een mooie zomer die abrupt eindigde met een mailtje vroeg in de ochtend van 28 september. De oude VVJ-knarren missen hem, als gevoelig, begeesterd en plezant mens. Maar zolang we aan hem denken, blijft hij bij ons.

Guy Redig, secretaris /afgevaardigd-beheerder van VVJ van 1980 tot 2000, namens de ex-VVJ-collegae en -bestuurders