Speelstraat

Speelstraat

Waarom een stads- of gemeentebestuur kiest voor speelstraten? Er zijn verschillende redenen denkbaar: gebrek aan publieke (speel)ruimte, kindrijke buurt, huizen zonder of met weinig tuin, expliciete vraag van een buurt…

Een speelstraat is

Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met een verkeersbord C3  (= verboden te rijden) voorzien van een onderbord met de vermelding 'speelstraat'. Een speelstraat afbakenen kan op woensdagnamiddag, op bepaalde dagen tijdens de vakantie maar ook voor het jaarlijkse straatfeest. Er zijn natuurlijk regels en voorwaarden aan verbonden.

Lokaal jeugdbeleid en speelstraten

In heel wat gemeenten speelt de overheid vooral een faciliterende rol, ze zorgt ervoor dat bewoners een speelstraat kunnen inrichten. Het concrete hoe, wie en wat is in handen van de bewoners. In andere gemeenten ligt het initiatief voor speelstraten ook (deels) bij de gemeente.

Zorg dat je als gemeente of stad een duidelijke visie hebt op de organisatie van speelstraten. Verdeel de taken tussen de verschillende gemeentediensten en spreek af welke procedure en regels er gelden. Informeer burgers en het is ook niet onverstandig om regels en afspraken in een gebruikersreglement te gieten. Een succesvolle speelstraat hangt af van verschillende zaken: de voorbereiding, de keuze van de straat, de betrokkenheid van de (volledige) buurt, communicatie tussen gemeentelijke diensten, begeleiding tijdens de organisatie van de speelstraat…

speelstraat_sponzen_ridder

Literatuur

  • pdf Tips en tricks voor speelstraten. Mechelen.2004 download
  • pdf Tijdens de vakantie speel ik op straat! Alles wat je moet weten bij de organisatie van speelstraten.2001 download
  • publicatie Buiten spelen mogelijk maken (2010) download
  • publicatie Speelstraat.De straat waar een kind kind kan zijn.2005 download

Vraag het aan VVJ

Gerelateerde items