Themamodule Gemeentelijk beleid 2017-2018 (28 september, 5 oktober en 24 oktober 2017)

Verschillende aspecten van werken binnen een gemeentelijk kader komen aan bod: structuren, wetten en regels, budgetten… maar ook flexibiliteit, timemanagement, communicatie, onderhandelen
Wat staat er op het programma:
 
Categoriale jeugdreflex, wat betekent dit begrip binnen het lokale jeugdbeleid? 
Rol en positie van de ambtenaar binnen breed jeugdbeleid.
Wet op de oerhiedsopdrachten en bruikbaarheid in de jeugdbeleidspraktijk.
Omgevingsanalyse maken, de kracht voor een goed doordacht jeugdbeleid.
Onderzoeken over doelgroep kinderen en jongeren, jeugdbeleid, ... leren kennen en ontdekken wat de meerwaarde is voor lokale praktijken.
Communicatievaardigheden.
Pobleemoplossend denken.
Onderhandelen met aandacht voor keuzes maken binnen je functie als jeugdambtenaar.
Visieontwikkeling.
 
Competenties:
 •  Visie ontwikkelen
 •     Reflecteren
 •     Kritisch denken
 •     Het begrip categoriale jeugdreflex kennen en praktisch toepassen binnen beleidsdenken
 •     De eigen functie en bijhorende rollen en taken binnen de eigen gemeente plaatsen tegen de regelgeving, actuele maatschappelijke tendensen en de huidige structuur van de sector
 •     Inzicht verwerven in deontologie
 •     Kennis verwerven in wetgeving over overheidsopdrachten
 •     Theorie omzetten in de praktijk
 •     Gericht informatie opzoeken (contacten en bronnen)
 •     Synthetiseren
 •     Aangeven van eigen doelstelling en belangen
 •     Verwoorden van eigen standpunten en argumenten
 •     Bewust zijn van eigen onderhandelstijl
 •     Verschillende vormen van communicatie beheersen
28 september 2017 09:30   tot   16:30
VVJ
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
Telefoon: 03 821 06 02
E-mail adres:

Grote kaart tonen