Themamodule Gemeentelijk beleid 2017-2018 (28 september, 5 oktober en 24 oktober 2017)

 De inschrijving voor dit evenement is gesloten
Verschillende aspecten van werken binnen een gemeentelijk kader komen aan bod: structuren, wetten en regels, budgetten… maar ook flexibiliteit, timemanagement, communicatie en onderhandelen.
Wat staat er op het programma:
 • Categoriale jeugdreflex, wat betekent dit begrip binnen het lokale jeugdbeleid?
 • Rol en positie van de ambtenaar binnen breed jeugdbeleid
 • Wet op de overheidsopdrachten en bruikbaarheid in de jeugdbeleidspraktijk
 • Omgevingsanalyse maken, de kracht voor een goed doordacht jeugdbeleid
 • Onderzoeken over doelgroep kinderen en jongeren, jeugdbeleid, ... leren kennen en ontdekken wat de meerwaarde is voor lokale praktijken
 • Communicatievaardigheden
 • Pobleemoplossend denken
 • Onderhandelen met aandacht voor keuzes maken binnen je functie als jeugdambtenaar
 • Visieontwikkeling
 
Competenties:
 • Visie ontwikkelen
 • Reflecteren
 • Kritisch denken
 • Het begrip categoriale jeugdreflex kennen en praktisch toepassen binnen beleidsdenken
 • De eigen functie en bijhorende rollen en taken binnen de eigen gemeente plaatsen tegen de regelgeving, actuele maatschappelijke tendensen en de huidige structuur van de sector
 • Inzicht verwerven in deontologie
 • Kennis verwerven in wetgeving over overheidsopdrachten
 • Theorie omzetten in de praktijk
 • Gericht informatie opzoeken (contacten en bronnen)
 • Synthetiseren
 • Aangeven van eigen doelstelling en belangen
 • Verwoorden van eigen standpunten en argumenten
 • Bewust zijn van eigen onderhandelstijl
 • Verschillende vormen van communicatie beheersen
28 september 2017 09:30   tot   16:30
VVJ
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
Telefoon: 03 821 06 02
E-mail adres:

Grote kaart tonen