Themamodule Ruimte 2017-2018 (27 maart, 29 mei en 14 juni 2018)

 De inschrijving voor dit evenement is gesloten
Dag 1 (di. 27/03 - Bxl)
 
Sessie voormiddag 
Technologie van de sector ruimtelijke ordening. Cruciale momenten in ruimtelijke ordeningsproces en planning.
Begeleiding: Raf Verbruggen (De Ambrassade)
 
Competenties
- Kennis verwerven over technologische terminologie over ruimte.
- Kaarten lezen
 
Sessie namiddag
Instrumenten en partners
Begeleiding: Raf Verbruggen (De Ambrassade)
 
Competenties
- Informatie verzamelen en verwerken (van lokale gegevens)                                                   
- Hanteren van bestaande instrumenten binnen het lokale (praktijk)veld                                         
- Inzicht verwerven in lokaal netwerk rond het thema ruimte
 
Dag 2 (di. 29/05 - Mechelen)
 
Sessie: Eigen ruimte in kaart brengen + praktijkoefening
Kijken vanuit weefseldenken en denken in gelaagdheden. Hoe beïnvloedt onze manier van kijken de invulling van een openbare ruimte? We bekijken de kaart vanuit een brede invulling van kindvriendelijke ruimte: verbindingsweefsel, speelweefsel, spreiding t.o.v. samenhang, bereikbaarheid, mobiliteit… Allemaal zaken waarmee we zowel theoretisch als praktisch aan de slag gaan.
Begeleiding: Wouter Vanderstede (Kind & Samenleving)
 
Competenties
- Basiskennis verwerven over speelweefsel en over verbindingsweefsel 
- Weefseldenken kunnen toepassen
- Creatief denken 
- Vertalen van ruimtebeleid naar kindvriendelijkheid
- Conceptualiseren 
 
Dag 3 (do. 14/06 - Turnhout)
 
Sessie voormiddag
Publieke ruimte moet kindvriendelijk zijn. Kinderen hebben onze straten en pleinen nodig: om naar school te
gaan, om te skaten, om te fietsen, om te spelen… maar ook om de buitenwereld te leren kennen en sociale
vaardigheden te ontwikkelen. Het zijn echter niet alleen de kinderen die behoefte hebben aan publieke ruimte.
De publieke ruimte heeft de kinderen op haar beurt minstens even hard nodig. Een publieke ruimte zonder
kinderen leeft niet. Kinderen maken van publieke ruimte een sociale ruimte. Kennismaking met visies over kindvriendelijke mobiliteit en ruimte.
Begeleiding: Filip Stallaert (VVJ)
 
Sessie namiddag 
Turnhout is kindvriendelijke stad. Wat betekent dat concreet in hun beleid en specifiek in hun wijken. We laten de mobiliteitsambtenaar van de Stad zelf aan het woord en trekken naar buiten om een praktijkvoorbeeld te bekijken.
Begeleiding: Wouter Verhaert (mobilteitsambtenaar Stad Turnhout)
 
Competenties
- Reflecteren over kindvriendelijke ruimte
- Kritisch denken over visie en beleid van publieke ruimte
- Informatie verzamelen, inspiratie opdoen en vertalen naar eigen lokale context
27 maart 2018 09:30   tot   16:30
Verschillende locaties (Brussel, Mechelen en Turnhout)
Telefoon: 03 821 06 02
E-mail adres:

Grote kaart tonen