VVJ Oost-Vlaanderen 24 mei 2018

 De inschrijving voor dit evenement is gesloten
Ontmoet je collega-jeugddiensten voor een mix van uitwisseling, praktijkvoorbeelden en intervisie
De laatste provinciale bijeenkomst van dit werkjaar komt er alweer aan. Zoals je weet steeds een beetje speciaal. Vorig jaar sloten we af met een bezoek aan Mortsel met oa natte schoenen op het speellint en een variatie aan workshops.
Dit jaar blijven we in de provincie en gaan we de Vos Reynaert achterna in Sint-Niklaas. Jeugddienst Sint-Niklaas ontvangt ons samen met VZW JOS. We laten er ons inspireren vanuit verschillende hoeken. Je krijgt er naast een voorstelling van het project: “Baas in Sint-Niklaas” om kinderen hun stem te laten horen, een rijk gevuld programma met zowel in de voor- als in de namiddag een hoop inspirerende en informerende inhouden.
 
Waarom mag je deze bijeenkomst in Sint-Niklaas niet missen?
Het nieuwe departement waar onze vroegere afdeling Jeugd onder valt komt zijn nieuwe structuur voorstellen.
VVJ-Jurgen stelt de stavaza voor van het veranderingstraject van VVJ.
We hebben ook keuzesessies rond:
- Ervaringen rond: hoe kom je tot een speelweefselplan? 
- Hoe formuleer je uw doelstellingen in het MeerJarenPlan dat steeds dichterbij komt.
- Een jeugdhuis ondersteunen, opstarten….
We bieden ook nog een intervisie met jeugddiensten uit fusionerende gemeenten.
En natuurlijk iets lekkers om te eten wat ook altijd een goede reden kan zijn.
 
De voormiddag bestaat uit: 
“Baas in Sint-Niklaas”
Hoe ervaren kinderen en jongeren het om in Sint-Niklaas te wonen, naar school te gaan, te spelen en rond te hangen? Welke thema's liggen hen nauw aan het hart? Wat vinden ze goed of willen ze net veranderen? Met Baas in Sint-Niklaas gaat de stad nog tot de zomervakantie op zoek naar de mening van kinderen en jongeren. De jeugddienst schetst kort het verloop en geeft tussendoor wat tricks, wins en bemerkingen vanuit hun aanpak. We gaan ook in op jullie vragen naar hoe jij ermee aan de slag zou kunnen… of andere vragen …
 
Ook nog in de voormiddag heb je keuze uit volgende 3 keuzesessies:
1. Speelweefselplannen in maten en vormen, in vragen en antwoorden.
Speelweefselplannen zijn er in maten en gewichten. Zowel qua vorm als qua doel als qua opzet zijn hier een variatie aan praktijken. Wil je er meer over weten? Wel een 3-tal ervaringsdeskundigen stellen hun project voor en gaan samen met jullie op zoek naar antwoorden op jullie vragen.
 
2. Hoe maak je doelstellingen voor het Meerjarenplan?
Het Meerjarenplan sluipt stapsgewijs dichter. Een volgende fase is je beleidsvoorstellen te gaan formuleren in doelen, acties en indicatoren om zo op tijd te kunnen meedenken in het grote MJP. 
Nog niet vaak ideeën planmatig omgezet in een actie of ze ingepast in een gemeentelijk beleid?
In deze workshop leer je een doelstellingenboom opbouwen. Van visie en missie, over doelstellingen naar acties en indicatoren! En omgekeerd? Tips, tricks en oefenen om zelf het (doelstellingen)bos te maken om de bomen door te zien… Wacht niet af! 
Door: Filip Stallaert (VVJ)
 
3. Help ik heb (g)een jeugdhuis!
Plannen om een jeugdhuis te (her)starten of je bestaande werking op te krikken, te vernieuwen, beter te ondersteunen? Zijn er nieuwe uitdagingen die je graag met je jeugdhuis zou aangaan? Wat is dan voor jou een jeugdhuis? Wat is het niet? Zijn er verschillen? Varianten? Wat zijn de sterktes van jeugdhuiswerk? Zijn je verwachtingen wel realistisch? Jeugdhuiskoepel Formaat komt ons helpen jullie vragen te beantwoorden, richting te geven, tips te bieden, ervaring te delen...
Door: Formaat
 
In de namiddag bieden we je het volgende aan:
“Vandaag over een jaar…”VVJ en het nieuwe Departement stellen zich voor: 
De afdeling Jeugd werd mee hervormd in een nieuwe structuur: het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
Vanuit dit departement komt Ann Vandenbussche deze wijzigingen en de gevolgen voor jullie toelichten.
Er is ruimte om vragen te stellen. 
VVJ herstructureert ook en zal zijn werking grondig wijzigen. Hoe zit het nu met deze nieuwe manier van werken en hoe kan dit direct impact hebben op jullie? Zijn er al antwoorden op jullie gestelde vragen uit vorige bijeenkomst. Dat komt VVJ directeur Jurgen Sprangers uit de doeken doen. 
Door: Jurgen Sprangers (VVJ) en Ann Vandenbussche (Departement Cultuur, Jeugd en Media)
 
Daarna nog:
1+1 = méér dan 2? Intervisie voor fusionerende jeugddiensten
In onze regio zitten heel wat fusieverhalen. VVJ wil jullie hierrond samenbrengen. Hoe maak je jeugdbeleid in de toekomstige fusiegemeente? Wat speelt er momenteel? Welke keuzes liggen voor? Hoe worden keuzes gemaakt? Hoe kunnen jullie elkaar versterken? Wat kan VVJ hierin voor jullie betekenen? We willen niet afwachten en proberen samen oplossingen te zoeken tegen 1 januari 2019. 
Met: Filip Stallaert (VVJ)
 
Programma
09u30 - 10u00: Ontvangst met koffie door jeugddienst Sint-Niklaas en VZW JOS
10u00 - 10u20: “Baas in Sint-Niklaas” inspraak en belevingsonderzoek in Sint-Niklaas
10u30 - 12u30: Keuze uit volgende 3 sessies:
1. Speelweefselplannen in maten en vormen, in vragen en antwoorden.
2. Hoe maak je doelstellingen voor het Meerjarenplan?
3. Help ik heb (g)een jeugdhuis!
12:30 – 13u30: Netwerkmoment tijdens de lunch. (iets anders dan anders…)
13u30 - 14u10: VVJ stelt zijn nieuwe werkwijze voor en biedt al antwoorden
14u10 – 14u40: Het nieuwe Departement stelt zich voor
14u50 – 15u50: 1+1 = méér dan 2? Intervisie voor fusionerende jeugddiensten.
 
24 mei 2018 09:30   tot   15:50
VZW JOS en den Eglantier
Apostelstraat 13
9100 Sint-Niklaas
Telefoon: 03 821 06 08
E-mail adres: