Documenten

Praktijkonderzoek Diversiteit in de jeugdsector.2010

Een rapport van Steunpunt Jeugd over een kleinschalig onderzoek met als doel een concreet inzicht te verwerven in hoe jeugdorganisaties diversiteit bevorderen en beheren op verschillende organisatieniveaus. Met dit onderzoek wil...

10 tips om vrijwilligers te motiveren. september 2011

Deze 10 tips zijn de samenvatting van het onderzoek rond vrijwilligersbeleid in de jeugdsector anno 2011. Onderzoekbureau Tempera voerde het onderzoek in opdracht van Steunpunt Jeugd, Kazou, Formaat en JES. De resultaten werden officieel...

17 proefprojecten op een rij.2006

17 pilootprojecten van alle slag worden volgens een vast stramien naast elkaar geplaatst. Er is telkens aandacht voor de betrokken partners, de context, de vooropgestelde doelen en de concrete acties.

20040505_ijhinvogelvlucht

Overzicht van de principes van de Integrale Jeugdhulp

20040505_integralejeugdhulp
20040505_rechtspositieminderjarige

Decreet op de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp

2006_toegankelijkjeugdbeleidsplan

Bundel met veel goede tips om toegankelijkheid een plek te geven in het JBP en jouw werking toegankelijker te maken.

20070504_besluitlokaalbeleidkinderopvang
20130524_besluitlokaalbeleidkinderopvang

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het lokaal beleid kinderopvang, in werking vanaf 1 januari 2014.

 

360°Participatie.2009

In 360°Participatie geven 36 auteurs hun kijk op participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport.  Tegelijk positioneert dit boek brede thematieken zoals burgerschap, gemeenschapsvorming, armoede, inclusie en interculturaliteit binnen het...

Actiegerichte handleiding speelbossen.2008

Deze handleiding biedt houvast voor wie een nieuw speelbos wil realiseren, een speelzone wil laten erkennen binnen een bestaand bos. Het boek is het resultaat van een DuLoMi-project (2006) dat tien Vlaamse gemeenten begeleidde bij de realisatie...

Advies schrijven - template

Als Jeugdraad of jongeren die aan beleidsparticipatie wil doen kan het zijn dat je op iets stoot binnen de gemeente waarop je advies wil geven. Graag wil VVJ jongeren via deze template een duwtje in de rug geven om snel en makkelijk advies te...

Advies Vlaamse Jeugdraad.september2011

Het advies van de Vlaamse Jeugdraad bij het definitieve voorstel van decreet rond gehoorschade en geluidsoverlast in inrichtingen dat minister Schauvlieghe in juni 2011 bekend maakte.

Amateurkunsten in 9 kavels.2010

Het Forum voor Amateurkunsten deelt de amateurkunsten op in 9 kavels. In de inspiratietekst besteden we aandacht aan elk van deze kavels en bij welke organisaties je terecht kan voor informatie.

Amateurkunsten in beeld gebracht.2009

Een team onder leiding van professoren Mark Elchardus (VUB) en John Lievens (UGent) voerde een grootschalig sociologisch onderzoek naar de amateurkunsten in Vlaanderen. Een paar bevindingen uit het onderzoek:

  • deelname aan...
Analyse maken

In dit document vind je alle tools om een goede analyse te maken van je jeugdbeleid voor je begint te schrijven aan je beleidsplan.

Animatoren en vergoedingen

Een overzicht van de verschillende vergoedingen die animatoren kunnen krijgen. Vrijwilligers, jobstudenten of werken met een kleine onkostenvergoeding? Voor welk statuut kies je? En wat mag er volgens de wet?

Are you cool? I'm cool.Tieners op het speelplein.

DNA brochure van VDS over tieners op het speelplein. Te bestellen via hun website

Artikel 17 eenvoudig uitgelegd

Het 'artikel 17' voor tewerkstelling van animatoren eenvoudig uitgelegd. Dit artikel stelt bepaalde werkgevers vrij van het betalen van sociale bijdragen voor specifieke werknemers, zoals de animatoren op een gemeentelijke...

Basistraject lokaal jeugdbeleid: inhoud en competenties
Beleidsbrief Jeugd 2012 - voornaamste relevante punten voor lokaal jeugdbeleid

Elk jaar formuleert een minister in een beleidsbrief zijn of haar prioriteiten voor een bepaald beleidsdomein. Zo heeft minister Pascal Smet in de beleidsbrief Jeugd 2012 zijn plannen voor het beleidsveld Jeugd weergegeven. De beleidsbrief bouwt...

Beleidsnota 2018-2020

Met deze beleidsnota 2018-2020 ambiëren we om de drie hoekstenen van lokaal beleid voor kinderen en jongeren (jeugdambtenaren, schepenen voor jeugd en jongeren die aan beleidsparticipatie willen doen) optimaal te ondersteunen zodat ze hun rol ten...

Beleidsplanning in een nieuwe context

Dit document geeft je de basis mee van beleidsplanning in de nieuwe gemeentelijke context met het strategische meerjarenplan en de Beleids- en Beheerscylcus.

Beleidsprioriteiten Jeugd - veelgestelde vragen.november 2013

Naar aanleiding van de Plan-kuren en de sessie ‘Helpdesk afdeling Jeugd’ verzamelden we eind oktober 2013 veel gestelde vragen in het kader van de beleidsprioriteiten Jeugd. Hier vind je vraag en antwoord gebundeld terug.

Beleidssubsidies

Bestelformulier materiaal 2016

Bestel je textiel, beachvlaggen, gadgets... om buiten spelen en je jeugdbeleid het hele jaar door te promoten en je animatoren in het nieuw te steken of in de bloemetjes te zetten.

bestelinfo_infopakketten_VAD

Een handig overzicht van de verschillende infopakketten die VAD aanbiedt met hun bijhorende prijzen

Bevlogen Jeugdbeleid

Praktijkbundel 'Bevlogen Jeugdbeleid': voor leidinggevenden, bestuurders en managers

Booklet ' Inspiring #Quality youth work'

Een schouderklopje na een succesvolle buitenspeeldag, ouders die je bedanken voor de superleuke vakantie of gewoon een bevestigend gevoel  overhouden na een grote opkomst op een activiteit,… Wanneer komen jullie te weten of de...

brainstormmethodieken

Klik hier voor het document met de brainstormmethodieken. 

Brede School in Vlaanderen en Brussel.2006

In deze visietekst geeft het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen (GOK) haar visie op het concept Brede School.

Brief over hervorming Grabbelpas- en SWAPondersteuning.19 april 2010

De Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van VVJ besliste begin 2010 om ondersteuningsaanbod binnen VVJ
voor de programmatoren van de jeugddiensten en de gemeentelijke vakantiewerkingen te hervormen. Wat dat concreet inhoudt lees je in...

Budget Games in Kortrijk. 2014

Via Budget Games kunnen de inwoners van deelgemeenten in Kortrijk aangeven welke projecten prioriteit krijgen. De trend komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het artikel verscheen in de Lokaal van juni 2014.

Buiten spelen mogelijk maken (2010)

In deze publicatie zoektt de provinciale jeugddienst van Antwerpen uit hoe je buiten spelen vanuit verschillende (beleids-)terreinen mogelijk kan maken. Buiten spelen mogelijk maken overstijgt het beleidsdomein jeugd. Er zijn linken met heel wat...

Categoriale jeugdreflex: een kwaliteitsdynamiek voor goed lokaal jeugdbeleid

VVJ heeft als korte maar krachtige missie ‘meer, beter en breder lokaal jeugdbeleid.’ Als ledenorganisatie ondersteunen wij Vlaamse gemeentebesturen bij het vormgeven van goed lokaal jeugdbeleid. Wij richten ons in de eerste plaats...

Checklist planningsproces 2013

Aan de hand van deze checklist hebben we op de bijeenkomst van VVJ Vlaams-Brabant op 11 juni 2013 ervaringen uitgewisseld over hoe het proces verloopt om tot een strategisch meerjarenplan te komen voor de hele gemeente en wat de plaats van het...

Cijferboek lokaal jeugdbeleid 2008-2010

In het Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid 2008-2010 vind je gegevens over het lokaal jeugdbeleid in de Vlaamse en Brusselse gemeenten. Het cijfermateriaal werd via een enquête verzameld die jeugddiensten in 2008 in hun bus kregen. Voor deze zesde...

Cijferboek lokaal jeugdbeleid 2011-2013
Concretiseren: acties, timing en budget

In dit document vind je alle informatie over het concretiseren van je doelstellingen naar acties, timing en budget.

Curieuzeneuzepastapot.Diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk.2010

Vele jeugdorganisaties hebben al jaren de mond vol van 'diversiteit', maar in praktijk lijken ze de duale samenleving juist te bevestigen. Nee, simpel is het niet. Als het jeugdwerk in al die jaren iets geleerd heeft, dan wel dat het...

Dag van de jeugdbeweging en alcohol: een gedeelde verantwoordelijkheid

    

De BBC basis ppt.mei2012

de basisprincipes van de BBC zoals voorgesteld op de bijeenkomst VVJ Vlaams-Brabant voor nieuwe jeugddienstmedewerkers mei 2012

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

De beleids- en beheerscyclus. De nieuwe regels in 60 vragen en antwoorden.2010

In dit handige boekje van de hand van Jan Leroy (VVSG) lees je alles over de nieuwe regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen.

De Hangman.Over jongeren in het straatbeeld.2011

De publicatie “De Hangman. Over jongeren in het straatbeeld” geeft het woord aan enkele experts en bundelt voor het eerst bijdragen uit verschillende invalshoeken over hangjongeren.

Nathalie Van Ceulebroeck verzorgde de...

De leefwereld van tieners. Een literatuuronderzoek.2010

In deze tekst staan we stil bij wat die doelgroep van tieners zo apart maakt, wie de cruciale spelers zijn voor tieners en hoe jeugddiensten hierop kunnen inspelen.

De Lubbeekse jaarkalender van de vakantiewerking. 2011-2012

Een overzicht van de animatorenwerking in Lubbeek tijdens het werkjaar 2011-2012. 

De sanctieprocedure bij een administratieve geldboete Liga voor Mensenrechten.2013

In deze brochure van de Liga voor Menserechten kan je de volledige sanctieprocedure bij een overlastboete raadplegen.

Decreet betreffende het lokaal sociaal beleid. maart 2004
Decreet van 6 juli 2012 over lokaal en provinciaal jeugdbeleid

Deze versie zal van kracht gaan op 1 januari 2018. Decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014. Decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van diverse decreten houdende de...

Decreet'organisatie van opvoedingsondersteuning', juli 2007
Dienstverlening voor en over jeugdraden

Wat heeft VVJ jeugdraden te bieden? Vorming, begeleiding, helpdesk en communicatie, je vindt het in één oogopslag terug in deze pdf.

Dilbeek machtiging animatoren <18 jaar. 2011

Dit is het formulier dat de gemeente Dilbeek gebruikt om ouders/voogd van een minderjarige animator te laten tekenen dat die mag komen helpen op de vakantiewerking. Ze doen dit om te voorkomen dat ouders plots hun veto stellen omdat ze niets...

Diversiteit en de rol van de jeugddienst. 2007

Deze tekst helpt je om vanuit de specifieke situatie van je jeugddienst te kijken hoe je aan de slag kan met diversiteit in je jeugdbeleid. Een uittreksel uit de leidraad diversiteit in gemeentelijk jeugdbeleid.

Doelstellingen bepalen

Dit document helpt je bij het bepalen van doelstellingen voor je meerjarenplan.

Dropzoneartikel: Jeugd en sociaal beleid. december 2008
Dropzoneartikel: opvoedingsondersteuning. april 2009
Dropzoneartikel: opvoedingsondersteuning. december 2008
Dropzoneartikel: opvoedingsondersteuning. september 2007
Een inclusieve speelpleinwerking. VDS, oktober 2013

Op de provinciale bijeenkomst van Vlaams-Brabant op 3 oktober 2013 nam VDS-Marjan Beullens de deelnemers mee in de wereld van de inclusieve speelpleinwerkingen met deze presentatie vol foto's. 

Een rookvrije horeca vanaf 1 juli 2011

Infofolder voor uitbaters over het algemeen rookverbod voor horecazaken dat ingaat vanaf 1 juli 2011.

Enquête skaters in Lommel

Naar aanleiding van de herinrichting de stedelijke speeltuin met daarin het skatepark, deed Lommel tijdens de vakantiemaanden een bevraging bij de skaters. Ze waren niet verplicht hun naam in te vullen. Vulden ze hun adres in, dan werden ze op de...

Evaluatierapport projecten buurtstewards integratiebeleid. 2016

De subsidiëring van buurtstewards in het kader van het Vlaamse integratiebeleid werd in 2016 geëvalueerd. Het evaluatierapport verschaft inzicht in de resultaten van de projecten en formuleert een aantal aandachtspunten voor het Vlaamse beleid....

Factsheet Roma in Vlaanderen. 2012

Om de maatschappelijke debatten over de Romathematiek zo accuraat en genuanceerd mogelijk te kunnen voeren, wil deze factsheet informeren over die aanwezigheid van Roma in Vlaanderen.

  • Een overzicht van de verschillende groepen die...
Factsheet verblijfsstatuten Roma in Vlaanderen. 2012

Deze fact sheet levert een bijdrage geleverd aan de duiding van de zeer heterogene groep ‘Roma’. Over welke mensen hebben we het precies? Hoe en wanneer zijn ze naar België gekomen? In deze fact sheet vind je een korte introductie...

FAQ Subsidies voor speelpleinwerkingen. VDS, oktober 2013

Speelpleinen kunnen initiatieven nemen die hun dagelijkse werking overstijgen. De opstart van een mobiele werking, een tienerwerking, een inclusieproject… Deze brengen ook kosten met zich mee die de normale werkingsmiddelen overstijgen....

Filosoferen op straat.2004
GAS implementatie, enkele aanbevelingen. VVJ i.s.m. VVSG

In een korte nota geven de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) de Vlaamse gemeentebesturen, jeugddiensten en sanctionerend ambtenaren een aantal tips en aanbevelingen voor de praktijk...

Geef meer pit aan je animatorenwerking. oktober 2011

Dit is de presentatie die Manu Deschamps (JES) gebruikte voor zijn workshop 'geef meer pit aan je animatorenwerking' op de bijeenkomst van Vlaams-Brabantse jeugddiensten in Diest op 6 oktober 2011. Hij baseerde zich hiervoor op de...

Gegevens verzamelen

Dit document helpt je op weg bij het gegevens verzamelen om aan je analyse te beginnen.

Geluidsmeters in de uitleendienst.april2013

Sinds de invoering van de nieuwe wetgeving rond gehoorschade en geluidsnormen hebben heel wat gemeente-besturen één of meerdere geluidsmeters aangekocht voor hun uitleendienst. Wij proberen enkele tips te geven over het goed integreren van die...

Gemeentelijk luik

Gemeentebesturen krijgen subsidies als ze een jeugdbeleidsplan opstellen en uitvoeren. Dit uitvoeringsbesluit specifieert een aantal zaken uit het decreet 'lokaal en provinciaal', samen vormen ze de basis voor deze subsidies.

Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden en algemene rekeningen. 2012

De Vlaamse overheid heeft de beleidsvelden vastgelegd bij ministerieel besluit van 1 oktober 2010, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012. Ze heeft deze beleidsvelden gebundeld in het genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden....

Gent is wegwijs

Gent is Wegwijs' een culturele zoektocht van de jeugddienst Gent doorheen de stad.

Goed lokaal beleid voor kinderen en jongeren

Een gemeente of stad die voor kinderen aangenaam om in te leven is, is verkeersveilig, biedt ruimte voor spel en recreatie, ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen, heeft aandacht voor het leefmilieu en beschikt over kwalitatieve en...

Goed lokaal beleid voor kinderen en jongeren: 5 fundamenten

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 biedt VVJ vijf fundamenten met aanbevelingen voor een sterk lokaal beleid voor kinderen en jongeren. Om mee te nemen in je memorandum, partijprogramma of bestuursakkoord als...

Groenboek interne staatshervorming

Groenboek interne staatshervorming: samenvatting en bundeling aspecten jeugd.2010

Groene speelprojecten Meetjesland

Jonathan Vercruysse, projectmedewerker Meetjesman - Natuurlijke Speelruimten, ondersteunt enkele concrete speelruimteprojecten in de regio, die hij voorstelde op de provinciale bijeenkomst Oost-Vlaanderen van mei 2012.
 

Handleiding sjabloon Grabbelpasbrief

Deze handleiding vertelt je hoe je je adresgegevens uit een database invoegt op het Grabbelpasbriefsjabloon.

Het Excel-document ‘Grabbelpas_db.csv’ dat je kan gebruiken om een databank van je adresgegevens aan te leggen kan je...

Handleiding UITdatabank - Grabbelpas.2013

Deze handleiding helpt je om stap voor stap Grabbelpas activiteiten in te voeren via de UITdatabank zodat ze verschijnen op www.grabbelpas.be.

Het Jeugdwelzijns-ABC

Een geheugensteuntje bij de vele afkortingen, instellingen en organisaties in het welzijnslandschap!

Hoe bevraag je kinderen en jongeren?
Hoe pak je een vakantiewerking aan? december 2011

Dit is het verslag van de intervisie over vakantiewerkingen op VVJ Vlaams-Brabant op 13 december 2011. 

How to start...Jeugdwelzijnsoverleg

Deze handleiding geeft je praktische tips over hoe je best te werk gaat met zo'n overleg tussen jeugd en welzijn.

Waar let je best op? Welke partners zijn er en met wie ga je samenwerken? Welke verschillende vormen van overleg werken...

Huishoudelijk reglement vakantiewerking Lubbeek. december 2011

Het huishoudelijk reglement van de vakantiewerking in Lubbeek anno 2011. 

Impact van een brede school.2010

De brochure 'De impact van een brede school' is het resultaat van een impactbevraging van 17 pilootprojecten. Welke gevolgen heeft welke keuze? Wie moet wanneer betrokken worden? Je leest het in deze tekst!

Impulssubsidies

inspiratiegids amateurkunstenbeleid ppt.mei2012

Elke Verhaeghe, stafmedewerker Forum voor Amateurkunsten stelde op de provinciale bijeenkomst Vlaams-Brabant in mei 2012 de publicatie ‘De kunstzinnige vingerafdruk van je gemeente. Inspiratiegids lokaal amateurkunstenbeleid’ voor.

Inspiratietekst: de leefwereld van kinderen en jongeren.2010

Op zoek naar inspiratie om binnen of buiten de prioriteit aandacht te geven aan de leefwereld van kinderen en jongeren in het jeugdbeleid? Grasduin in deze inspiratietekst.

Inspraakbundel stad Gent. 2010

De stad Gent heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in inspraak en participatie. De opgedane kennis hebben ze gebundeld in deze inspraakbundel.
 

Insteek Bart Nijs voor intervisie over vakantiewerkingen. december 2011

Dit is de insteek van Bart Nijs, jeugdconsulent in Lubbeek, voor de intervisie over vakantie werkingen op VVJ Vlaams-Brabant, 13 december 2011. 

Insteek Crefi voor intervisie vakantiewerkingen. december 2011

De insteek van Crefi voor de intervisie over vakantiewerkingen op VVJ Vlaams-Brabant, 13 december 2011. Vakantiewerkingen bekeken door de bril van ouders. 

Insteek lokaal jeugdbeleid en mkj.2010

Een insteek over jeugdwerk en jeugdbeleid voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van Robert Crivit, coördinator van Uit De Marge, steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Insteek Nele De Schouwer voor intervisie vakantiewerkingen. december 2011

Dit is de insteek van Nele De Schouwer, jeugdconsulent in Affligem, voor de intervisie over vakantiewerkingen op VVJ Vlaams-Brabant, 13 december 2011.

Instrumenten voor speelweefselbeleid.mei 2012

Katrijn Gijsel van Steunpunt Jeugd stelde op de provinciale bijeenkomst Oost-Vlaanderen van mei 2012 de instrumenten voor waarmee je je speelweefselbeleid kan uitbouwen.

Intergemeentelijke samenwerking.2001
Interne staatshervorming

Intra-Europese migratie in de praktijk. Een voorstelling van het project buurtstewards. Gent, 2016

Buurtstewards: voor een betere verbinding tussen oude en nieuwe Gentenaren

De Gentse buurtstewards zijn een deelwerking van de Dienst Outreachend Werken. Ze werken in overleg met de Dienst Preventie voor Veiligheid rond...

Introductie meerjarenplan. januari 2018

Heb je nog nooit de opmaak van een meerjarenplan meegemaakt? Of wil je de basis opfrissen? We bieden je een snelle introductie over hoe gemeentebesturen dat aanpakken, lichten wat begrippen toe en schetsen hoe een planmatige aanpak er zou kunnen...

Jeugd-Ambtenaar: Positie

Jeugd-Ambtenaar Deel 1: Positie. Het welbevinden van jeugdambtenaren in hun positie tussen gemeente en jeugd. 

Jeugdbewegingen in Vlaanderen. Een onderzoek bij groepen, leiding en leden.2010

Het onderzoek maakt een aantal tendensen en veranderingen binnen de jeugdbewegingen zichtbaar en schetst een beeld van de werking, leiding en leden van de jeugdbewegingen anno 2009-2010.

Uitgevoerd door de vakgroep Sociologie en vakgroep...

Jeugddienst in de kijker 02 plaats

Deel 2 van de publicatie 'Jeugddienst in de kijker' - plaats van de jeugddienst in de gemeente.

Deze publicatie geeft gemeenten denkstof en voeding voor het uitbouwen van een goede jeugddienst aan de hand van drie rode draden:...

Jeugddienst in de kijker 03 taak

Deel 3 van de publicatie 'Jeugddienst in de kijker' - de basisopdrachten van een gemeentelijke jeugddienst.

Deze publicatie geeft gemeenten denkstof en voeding voor het uitbouwen van een goede jeugddienst aan de hand van drie rode...

Jeugddienst in de kijker 04 profiel

Deel 4 van de publicatie 'Jeugddienst in de kijker' - jeugdconsulent gezocht, profiel van een jeugdconsulent.

Deze publicatie geeft gemeenten denkstof en voeding voor het uitbouwen van een goede jeugddienst aan de hand van drie...

Jeugddienst in de kijker 05 wettelijk

Deel 5 van de publicatie 'Jeugddienst in de kijker' - wettelijk kader en context.

Deze publicatie geeft gemeenten denkstof en voeding voor het uitbouwen van een goede jeugddienst aan de hand van drie rode draden:

  • de...
Jeugddienst in de kijker 06 discussie

Deel 6 van de publicatie 'Jeugddienst in de kijker' - de kaarten op tafel: een discussie op gang brengen.

Deze publicatie geeft gemeenten denkstof en voeding voor het uitbouwen van een goede jeugddienst aan de hand van drie rode...

Jeugddienst in de kijker 07 in cijfers

Deel 7 van de publicatie 'Jeugddienst in de kijker': de jeugddienst in cijfers.

Deze publicatie geeft gemeenten denkstof en voeding voor het uitbouwen van een goede jeugddienst aan de hand van drie rode draden:

  • de...
Jeugdparticipatie bij stadsvernieuwing. 2013

Met het Brusselse participatieproject Yota! streeft JES vzw stadslabo naar meer participatie van kinderen en jongeren in de vormgeving van de openbare ruimte. Sinds 2009 levert JES veel isnpanningen in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Via acties...

Jeugdraad aan het woord! - Gavere

Hier vind je het uitgebreide interview terug.

Jeugdwerk als sociaal pedagogische interventie.2006

Coussée (2006), Jeugdwerk als sociaal pedagogische interventie. Sociale interventie, 2006 (3).

Jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.2013

Een onderzoek over de werkingen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Het onderzoek werd uitgevoerd door een samenwerkingsverband van KATHO Hogeschool en Universiteit Gent.

Jeugdwerk tussen nutteloze speelsheid en speelse nuttigheid.1997

De auteur waarschuwt voor een jeugdbeleid dat zich enkel richt op een benadering van jongeren in termen van probleemsituaties. Hij formuleert daartoe vier stellingen ter discussie: goed jeugdbeleid is geen jeugdzorgbeleid; goed jeugdwerk...

Jeugdwerk voor Allen ppt.mei 2012

De provincie Oost-Vlaanderen zet in op toegankelijk jeugdwerk. De stuurgroep 'jeugdwerk voor allen' informeerde op de provinciale bijeenkomst in mei 2012 over het afgelegde traject.

Jeugdwerk voor en met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Waar vind je ondersteuners?2010

Een overzicht van ondersteuners, info, inspiratie per provincie.

Kalender en vormingsbrochure 2016-2017
kandidaatstelling internationale uitwisseling

Meer info en inschrijfformulier om je met je jeugdraad kandidaat te stellen voor een internationale uitwisseling in Finland in de zomer van 2017

Kinderen uit Ledeberg vertellen. 2006

De stad Gent heeft in het kader van het stadsvernieuwingsproject Ledeberg zoveel mogelijk bewoners betrokken. Om de kinderen te bereiken, trokken ze naar de scholen. Ze brachten het speelweefsel in kaart en gaven de kinderen in een spel '...

Knelpunten mensenrechten Roma. 2012

Roma zijn een fel gediscrimineerde en achtervolgde bevolkingsgroep. Op heel veel vlakken en op heel veel momenten in de geschiedenis zijn hun mensenrechten op wrede wijze geschonden. Met deze publicatie wil de Raad van Europa aanzetten tot een...

Kortrijk spreekt: verloop van het proces. 2013

De stadscoalitie betrok de bevolking van alle wijken in de deelgemeenten en de binnenstad bij het schrijven van Plan Nieuw Kortrijk, het meerjarenplan voor 2014-2019. Elke wijk mocht in januari en februari 2013 drie prioriteiten en een...

Kunst van de regels.Hoe kom je tot een sterk subsidiereglement?oktober 2013

In deze tekst vind je handvaten om alle reglementen onder de loep te nemen die voor jongeren en/of jeugdverenigingen belangrijk zijn.

Kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen. 2007

In opdracht van UNESCO voerde professor Anne Bamford tijdens het schooljaar 2006-2007 een onderzoek uit naar de omvang en de kwaliteit van de kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen. Ze onderzocht de impact die kunst en cultuur in het onderwijs...

Kwalitatief lokaal jeugdaanbod

Naar een evenwichtig en divers vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in je gemeente

Met deze visietekst wil VVJ pijnpunten en aandachtspunten aanstippen, de start van een denkproces aanbieden om nadien zelf lokaal mee aan de slag te...

Laarne, affiche 'vind de weg naar de jeugddienst'. 2004

Jeugddienst Laarne maakte deze affiche naar aanleiding van de opmaak van het jeugdbeleidsplan 2005-2007. 

Laarne, een affiche voor fuifruimte. 2004

Jeugddienst Laarne maakte deze affiche naar aanleiding van de opmaak van het jeugdbeleidsplan 2005-2007.  

Laarne, een affiche voor kindvriendelijkheid. 2004

Jeugddienst Laarne maakte deze affiche naar aanleiding van de opmaak van het jeugdbeleidsplan 2005-2007. 

Laarne, een affiche voor speelruimte. 2004

Jeugddienst Laarne maakte deze affiche naar aanleiding van de opmaak van het jeugdbeleidsplan 2005-2007. 

Lastpak pakt last aan, Breda. 1999

'Lastpak pakt last aan' is een eigen initiatief van een aantal jongeren in Breda die in hun buurt een voetbalkooi wilden. De jongeren wilden daarnaast ook laten zien dat met hen ook serieus gepraat kan worden én dat ze met de belangen van...

Leidraad Diversiteit in het gemeentelijk jeugdbeleid. 2007

Deze leidraad van de afdeling Jeugd en een aantal partners helpt gemeenten om aan de slag te gaan met toegankelijkheid en diversiteit in hun jeugdbeleid.

Leidraad voor bemiddelingen in het kader van de GAS.2008

 

In deze brochure wordt de GAS-bemiddeling op een overzichtelijke wijze uiteen gezet. Daartoe wordt eerst de algemene context geschetst. Wat zijn GAS? Wat is bemiddeling? En concreet: wat is de bemiddeling in het kader van de GAS? Er...

Leren argumenteren

Schrijf je mee aan een memorandum? Heb je een eerste babbel gepland met (toekomstige) schepenen? Of bespreek je de toekomst binnen je eigen team? Hoe kan je argumentatie opbouwen, wat zijn goede argumenten en hoe doorprik je drogredenen?

Lokaal cultuurbeleid 2007

Het decreet lokaal cultuurbeleid stimuleert meer en beter lokaal cultuurbeleid. Met een sturende rol voor het gemeentebestuur en meer samenwerking tussen de lokale actoren.

Lokaal en provinciaal jeugdbeleid

Gemeentebesturen krijgen subsidies als ze een jeugdbeleidsplan opstellen en uitvoeren. Het decreet 'lokaal en provinciaal' vormt  de basis voor deze subsidies, samen met de uitvoeringsbesluiten. Hetzelfde geldt voor de Vlaamse...

Lokaal sociaal beleidsplan en kinderparticipatie. 2007

Bij de opmaak van het eerste lokaal sociaal beleidsplan is in Boechout ingezet op de participatie van kinderen en jongeren. In dit document zette de jeugddienst een aantal zaken op een rijtje waar je aandacht moet aan schenken als je participatie...

Maatschappelijke veiligheid

Lees hier de visietekt van VVJ over de rol van lokaal jeugdbeleid op veiligheid.

Scrol vooral naar het einde van de tekst om na te gaan wat dat betekent in je dagelijkse praktijk.

Mailing checklist verenigingen
Model rechtspositieregeling gemeentebestuur

Dit is het model van rechtspositieregeling dat verspreid werd door de Vlaamse overheid. Daarin staan enerzijds de bepalingen die een gemeente verplicht moet opnemen, anderzijds de optionele aanvullingen. Als een gemeente kan kiezen tussen...

modellen van de rapporten en formulieren BBC

Mortsel raadsbeslissing renteloze lening. 2005

Met deze raadsbeslissing kende de gemeenteraad van Mortsel een renteloze lening toe aan een Scoutsgroep. 

Nestgeur. Over jeugdlokalenbeleid.2010

Een uitgebreide visietekst die de basis legt van een doordacht jeugdlokalenbeleid.

Nota Formaat kostprijs nieuwe regeling.september2011

De reactie van Formaat Jeugdhuiswerk op het definitieve voorstel van decreet rond gehoorschade en geluidsoverlast in inrichtingen dat minister Schauvlieghe in juni 2011 bekend maakte.

Ondersteuningsbeleid van amateurkunsten.2010

Een amateurkunstenbeleid speelt in op een aantal ondersteuningsbehoeften, we lichten toe welke en geven voorbeelden van hoe je hier een beleid over kan uitstippelen.

Onderzoeksrapport Jeugd-Ambtenaar: Welbevinden

Jeugd-Ambtenaar Deel 2: Welbevinden. Het welbevinden van jeugdambtenaren in hun positie tussen gemeente en jeugd. 

In dit rapport vindt u de resultaten van de bevraging bij jeugdambtenaren over hun motivatie, engagement en welbevinden...

Opleiding fuifcoach provincie Vlaams-Brabant. 2013

De opleiding fuifcoach is een samenwerking tussen de provinciale jeugddienst en het ‘provinciaal instituut voor vorming en opleiding’ (PIVO). De vorming wordt gegeven door de medewerkers van het PIVO, de provinciale jeugddienst...

Opvang of gemeentelijk jeugdwerk? december 2011

De presentatie bij de sessie over gemeentelijk jeugdwerk op de provinciale bijeenkomst West-Vlaanderen in Ingelmunster op 15 december 2011.

Opzoomer stunt. 1999

 

In dit projecten werken jongeren samen met buurtbewoners en instellingen om activiteiten te ontplooien in de buurt en zo samen te werken aan de leefbaarheid. Een groep jongeren moet enkele uitdagingen volbrengen en als ze daarin...

Over reuzenkaarten en weg vragertjes. Inspraak van kinderen in publieke ruimte-projecten.2011

Hoe betrek je kinderen bij de (her)inrichting van een plein, park, straat of speelruimte? Welke inspraaktechnieken kan je gebruiken en hoe kies je de juiste techniek? In dit boek van Kind & Samenleving vind je 10 richtlijnen en 15 technieken...

Over spelende kinderen en geluidsoverlast

Zijn spelende kinderen geluidsoverlast? Met welke argumenten en perspectieven hebben we hier te maken? En wat als het met jouw speelplein gebeurt? In dit dossier zetten we één en ander voor je op een rijtje.

parlementaire vraag over stand van zaken wetgeving geluidsnormen. april 2011

Tine Rombouts stelde op 26 april 2011 een parlementaire vraag aan minister Schauvliege over de stand van zaken van de nieuwe geluidsnorm voor elektronisch versterkte muziek: welke reacties hebt u gekregen op uw voorstel van januari? Wat zijn de...

Participatie van Roma-jeugd aan buurt en beleid in Vlaanderen.2014

In het voorjaar van 2014 deed VVJ een veldonderzoek naar de participatie van Romakinderen en –jongeren aan hun buurt en het beleid. De resultaten vind je in dit onderzoeksrapport.

Participatiedecreet

Het uitvoeringsbesluit is de praktische uitwerking van het participatiedecreet: de voorwaarden voor het indienen van subsidieaanvragen, termijnen van beoordeling, inhoud van een overeenkomst, wijze van toekenning en uitbetaling van subsidies en...

Pepingen organiseert inspraak over inrichting speelterreintje. 2010

Kinderen uit de buurt kregen inspraak in hoe de speeltuin in het dorpscentrum er moest uitzien. Ze zaten samen met de gemeente rond de tafel tijdens een inspraakronde. Ook de buitenschoolse opvang en een school werden betrokken. Op basis van de...

Persbericht definitieve regeling voor geluidsnormen. 10 juni 2011
Persbericht regeling voor geluidsnormen muziekactiviteiten.december 2011

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering op 23 december de reglementering van het maximaal geluidsniveau op muziekactiviteiten voor de tweede maal principieel goed. De drie...

Persbericht: boete wegens spelen

Het lijkt wel of jongeren vandaag de paria’s van de samenleving zijn. De ene na de andere repressieve maatregel wordt afgekondigd om hen uit het straatbeeld te bannen. Of liever: ze mogen wel aanwezig zijn in het straatbeeld, want achter de...

Plan & Play 2017 - de uitnodiging
Plan het plan: zomervoelsprieten

Er zijn heel veel manieren om input te verzamelen zoals ook heel veel topics. Zet je niet vast op enkel vrije tijd maar denk ook aan de bredere jeugdthema’s. Je vindt hier alvast een paar leuke insteken en tools die je kan gebruiken.

Plannenmakers raadplegen jongeren in Utrecht. 1999

In Utrecht zouden er op enkele jaren tijd maar liefst 30.000 nieuwe woningen bij komen. De stad heeft ervoor gekozen om expliciet de jongeren te betrekken bij het maken van de plannen, samen met volwassenen. Ze hebben ook nagedacht over hoe ze de...

Presentatie groen speelweefsel. oktober 2012

Presentatie gebruikt door Hilde Vanderlinden op de bijeenkomst van VVJ Vlaams-Brabant op donderdag 11 oktober 2012 in Tienen. 

prioriteit brandveiligheid

Voor de beleidsperiode 2011-2013 vormt brandveiligheid de prioriteit binnen het hoofdstuk jeugdwerkbeleid van het jeugdbeleidsplan. Gemeenten die extra inspanningen willen doen op het vlak van brandveiligheid, kunnen daar extra middelen voor...

Prioriteit jeugdcultuur

Voor de beleidsperiode 2011-2013 vormt jeugcultuur de prioriteit binnen het hoofdstuk jeugdbeleid van het jeugdbeleidsplan. Gemeenten die extra inspanningen doen, kunnen daar extra middelen voor krijgen. Het uitvoeringsbesluit voor de prioriteit...

Probleemstellende nota verzelfstandiging en de jeugdsector

Naarmate het gemeentedecreet beter bekend wordt en de eerste ervaringen met de toepassing van de nieuwe verzelfstandigingsregels beginnen te circuleren, duiken toch wel een aantal bekommernissen en knelpunten op. In een uitgebreide...

Reglement Jommeke wordt 60 jaar

Jommeke wordt 60 jaar en maakt samen met VVJ een kinderwens waar. Alle info over deze actie in samenwerking met Ballonmedia vind je in dit reglement.

Roma in Vlaanderen. 2016

In Dropzone juni 2016 verscheen het artikel 'De verbindende kracht van kunst' over het sociaal-artistieke project DE KARAVAAN. Om meer duiding te geven bij wie Roma zijn, waar ze vandaan komen en hoe je hen als lokaal bestuur kan...

Roma lesmateriaal kazerne Dossin. 2012

Allemaal zijn we gefascineerd door Roma en Sinti, maar een woonwagenterrein in onze buurt willen we toch liever niet. Hoe komt dat? Waar komt die negatieve perceptie van Roma en Sinti vandaan? Deze vraag staat centraal in de workshop "ME...

Roma Youth Action Plan. 2013

De Raad van Europa stelde in samenwerking met Roma-organisaties en de lidstaten een Roma Jeugd Actie Plan op. Het Roma Youth Action Plan is een antwoord van de Raad van Europa op de uitdagingen die Romajongeren in Europa ervaren. Verschillende...

Roma: de verbindende kracht van kunst. 2016

Interview met Luk Nys, sociaal artistiek-organisatorisch verantwoordelijke van Madam Fortuna, verschenen in Dropzone juni 2016. Een blik op het sociaal-artistiek project DE KARAVAAN dat Roma en niet-Roma samenbrengt. 

Samenvatting studie toepassing GAS.2008

 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) deed in 2008 een grootschalige bevraging bij de 308 Vlaamse steden en gemeenten naar de implementatie en toepassing van de wetgeving omtrent de Gemeentelijke Administratieve...

Sjabloon Grabbelpasbrief

Download dit sjabloon om je brief op te maken die je samen met je Grabbelpas meegeeft.

Wil je een database aanleggen van adresgegevens  die je wil invoegen op het Grabbelpasbriefsjabloon? Vraag het Excel-document ‘Grabbelpas_db....

Speelgroen en speelweefsel in je gemeente - ppt - oktober 2012

De documentatie van de sessie speelgroen en speelweefsel in je gemeente van op de provinciale bijeenkomst van West-Vlaanderen op 11 oktober 2012.

Speelstraat.De straat waar een kind kind kan zijn.2005

Deze brochure van Mobiel 21 geeft op heldere wijze weer wat een speelstraat is, wat de voordelen van een speelstraat zijn en of ook jouw straat een speelstraat kan worden.

Sport voor Allen
Stadsacupunctuur. Prikjes die je buurt beter maken. 2013

In dit uit Nederland afkomstige concept signaleren buurtbewoners 'schuurplekken' in hun stad en reiken ze verbetersuggesties aan. Dit biedt kinderen en jongeren kansen om hun leefomgeving mee vorm te geven. Het gaat om een strategisch...

Stafmedewerker 'Personeel en vorming'
Stakeholderskaart

Ga aan de slag met je eigen stakeholderskaart. Hier vind je het document.

Standpunt GAS Kinderechtencoalitie.2010

De Kinderrechtencoalitie, een netwerk van 29 niet-gouvernementele kinderrechtenorganisaties, formuleert in deze teskt haar visie op de GAS. 

Standpunt Kinderrechtencoalitie gemeentelijke administratieve sancties voor minderjarigen. 2011

De Kinderrechtencoalitie maakt een aantal kritische bedenkingen bij het systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties: het gebrek aan een structurele aanpak op lange termijn, het gebrek aan rechtsgelijkheid en rechtszekerheid, de...

Statuten Jeugdraad Lokeren. 2013

De statuten van de jeugdraad van Lokeren zijn een mooi voorbeeld van hoe je de erkenning door het gemeentebestuur kan aanpakken. 

Strookt het ontwerp van decreet IJH met de rechten van de minderjarige in de IJH?2013

In dit advies legt het Kinderrechtencommissariaat het ontwerp van decreet naast de rechten van de minderjarige in de integrale jeugdhulp.

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse: waarom zou je het doen en hoe begin je eraan? Alle info in dit document.

TeeVeefabriek, tienerparticipatie gekaderd. 2012

Mooss ontwikkelde in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant een methodiek om tieners input te laten geven voor een tienerwerking. Het resultaat is de TeeVeefabriek, een spel waarbij de tieners in teams worden verdeeld en de opdracht krijgen om...

Tegenvoorstel van de muziek- en jeugdsector.2011

ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport

Kortweg ook wel het participatiedecreet genoemd.

Terreinverkenning

Dit document zet je op weg om terreinverkenning te doen vooraleer je begint aan het opmaken van je plan.

Tienerbeleid.2010

Deze tekst schetst eerst de leefwereld van tieners. Daarna proberen we pijnpunten van de lokale realiteit bloot te leggen en mogelijke antwoorden aan te reiken.
 

Tijdens de vakantie speel ik op straat! Alles wat je moet weten bij de organisatie van speelstraten.2001

De tekst wil jeugddiensten wapenen om speelstraten op een goede en doordachte manier aan te pakken. Een speelstraat is meer dan een straat waar kinderen tijdens bepaalde periodes kunnen spelen. De tekst reikt je alvast een werkkader aan. Met een...

Tips en tricks voor speelstraten. Mechelen.2004

Tips voor het lokaal amateurkunstenbeleid.2009

Het Forum voor Amateurkunsten en vzw repetitieruimtes vertellen je hoe je in je gemeente amateurkunstenaars ondersteunt. Je krijgt een overzicht van ondersteuningsmechanismen, en tal van tips en good practices. Gebruik deze publicatie als...

toelichting besluit lokaal beleid kinderopvang.mei 2013

Opdracht en werking van het lokaal beleid kinderopvang: de rol van het lokaal bestuur, het lokaal beleidsplan kinderopvang en het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Toelichting bij de indicatoren MKKJ voor de beleidsperiode 2011-2013

Toelichting van de afdeling Jeugd bij de indicatoren Maatschappelijk kwetsbare Kinderen en Jongeren.

Tremelo overeenkomst renteloze lening. oktober 2009

Overeenkomst tussen de gemeente Tremelo en de chirojongens van Baal betreffende een renteloze lening. 

Uitnodiging Kinderrechtenconferentie 18 november 2011

Sint-Niklaas, Unicef Solidariteitsstad en laureaat van de vetste gemeente van Vlaanderen, ontvangt je samen met VVJ op deze conferentie over kinderrechten en kindvriendelijk beleid op 18 november 2011.

uitvoeringsbesluit bij decreet lokaal jeugdbeleid van 6 juli 2012

Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake het voeren van een...

Vacature stafmedewerker beleidsparticipatie en vrijetijdsaanbod
Veelgestelde vragen regeling geluidsnormen muziekactiviteiten.december 2011

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering op 23 december 2011 de reglementering van het maximaal geluidsniveau op muziekactiviteiten voor de tweede maal principieel goed. De drie...

verbindingsweefsel Gent.ppt.mei2012

Stad Gent engageert zich om straten veiliger, speelser en aantrekkelijker te maken voor kinderen.
Hiervoor maakt ze werk van een ‘Verbindingsweefsel in Gent’ en zet hierbij als eerste stad in Vlaanderen stappen om straten...

Verslag gesprekronde: drempel voor ouders, kinderen en jeugdwerk

Een verslag van de provinciale bijeenkomst Antwerpen in december 2011 over het thema: drempels bij ouders, kinderen en het jeugdwerk.

Verslag Gesprekstafels Gemeenteraadsverkiezingen.2012

Verslag van de uitwisseling in de sessie over de Gemeenteraadsverkiezingen op de provinciale bijeenkomsten van december 2011 en februari 2012.

Meer info op www.debattle.be

Verslag infomoment UiTPAS door VDS en Cultuurnet. 20160614

VDS en Cultuurnet Vlaanderen organiseerden op 14 juni 2016 een infonamiddag over hoe de UiTPAS je kan helpen om communicatieve en financiële drempels te slechten voor ouders om hun kind(eren) deel te nemen aan de speelpleinwerking . 

verslag praktijktafels jong talent mei 2012

Verslag van de praktijktafels 'Jong Talent'  op VVJ Vlaams-Brabant mei 2012, met volgende onderwerpen:

  • Muziek ondersteunen en programmeren
  • Jong talent onder de vrijwilligers
  • Jeugdcultuur in je JBP...
Verzameld werk. 53 particpatiemethoden

Je begint vol goede moed aan een inventarisatie van participatiemethoden en je vraagt links en rechts wat rond naar wat er allemaal bestaat. Plots word je langs alle kanten geprikkeld en gestoken met technieken, methodieken en spelen waar je al...

Visietekst Jeugdwelzijnsoverleg

Jeugdwelzijnsoverleg is een manier om over de muurtjes van beleidssectoren heen te kijken. Overleg tussen jeugd en welzijn kan verschillende vormen aannemen, maar heeft in elk geval een aantal voordelen. In deze tekst lees je waarom VVJ...

Visietekst jeugdwerkondersteuning 2012

VVJ wil impulsen geven voor een hedendaags jeugdwerkbeleid. Onze visie op jeugdwerkondersteuning vind je in deze visietekst. Durf dromen van wat jeugdwerk kan betekenen voor je gemeente en van wat voor ondersteuning je kan bieden.

Visietekst kwalitatief lokaal jeugdaanbod

Naar een evenwichtig en divers vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in je gemeente

Met deze visietekst wil VVJ pijnpunten en aandachtspunten aanstippen, de start van een denkproces aanbieden om nadien zelf lokaal mee aan de slag te...

Visietekst: Competentiedenken binnen VVJ

Vlaams jeugdbeleid en kinderrechten

De erkenning en subsidiëring van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen zit vervat in dit decreet en twee uitvoeringsbesluiten.

Vlaams MOE(Roma)-actieplan 2012-2015

Het Vlaamse MOE (Midden- en Oost-Europa) actieplan 2012-2015, in uitvoering van het Vlaams Integratiebeleid. 

  • Verkenning van de MOE- en Roma-thematiek
  • Vlaams actieplan MOE(Roma)-migranten 
  • Bijlagen: ...
Vlaamse beleidsprioriteiten 2014-2019

In deze brochure staat het traject 2013 uitgetekend en komt u te weten welke doelstellingen u moet uitwerken tot actieniveau, hoe de koppeling aan Vlaamse beleidsprioriteiten via deelrapportagecodes moet gebeuren en hoe de Vlaamse...

Voel je goed in je job

Praktijkbundel 'Voel je goed in je job': praktische oefeningen voor jeugdambtenaren

Voorstel Vlaamse reglementering maximaal geluidsniveau muziek in een inrichting.2011

Het voorstel dat minister Schauvlieghe in januari 2011 lanceerde voor het geluidsniveau in ‘inrichtingen’ (cafés, jeugdhuizen, fuifzalen…) en flankerende maatregelen.

Voorstelling Chiro. oktober 2011

Dit is de presentatie die de Chiro gebruikte om zichzelf voor te stellen op de bijeenkomst van Vlaams-Brabantse jeugddiensten op 6 oktober 2011 in Diest. 

voorstelling provinciale jeugddienst Vlaams-Brabant ppt mei2012

Bijeenkomst VVJ Vlaams-Brabant nieuwe jeugddienstmedewerkers mei 2012

Voorstelling Scouts & Gidsen Vlaanderen. oktober 2011

Dit is de voorstelling die Scouts & Gidsen Vlaanderen gebruikte om zichzelf voor te stellen op de bijeenkomst van Vlaams-Brabantse jeugddiensten op 6 oktober 2011 in Diest. 

Voorstellingsbrochure 2017-2018
vragenraster lokaal beleid MKJ's.2010

Dit raster van Uit De Marge toont welke vragen je je best stelt als je een lokaal beleid ontwikkelt: voor de afbakening van je doelgroep en aanbod en in een ruimere relatie met de omgeving.

Vrije tijd tussen de school(m)uren. Kinderen over hun niet-schoolse tijd in vijf brede scholen.2011

Een onderzoek van Kind en Samenleving vzw over kinderen en jongeren in 5 brede scholen in Vlaanderen.

Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede tijdens de zomer.2011

In opdracht van de afdeling Jeugd bracht de vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit Gent in drie centrumsteden het vrijetijdsaanbod voor kinderen in armoede in kaart en ging ze na hoe kinderen dit aanbod beleven en evalueren. Om zicht te...

Vrijwilligers bouwen skatepark in Ninove. 2009

In 2004 klopten enkele jongeren aan bij de jeugddienst met de vraag naar een parcours voor skaters en BMX'ers. Begin 2008 stippelden ze een traject uit in samenwerking met een werkgroep. Tegen de zomer was het ontwerp klaar en werd de bouw...

Vrijwilligersbeleid in de jeugdsector. september 2011

Onderzoekbureau Tempera voerde in opdracht van Steunpunt Jeugd, Kazou, Formaat en JES dit onderzoek rond vrijwilligersbeleid in de jeugdsector anno 2011. De resultaten werden officieel voorgesteld op 9 september 2011. 

VVJ beleidsplan 2014‐2017
VVJ reageert op besparingsplannen

VVJ's reactie op de besparingsplannen van de Vlaamse regering

Wat eerst? werkplanning of stuurgroep?

Hier het document over werkplanning en stuurgroepen.

Wat is een brede school.2010

Deze bundel 'Wat is brede school. Een referentiekader' geeft de mogelijke invulling van het concept brede school in al haar mogelijkheden en facetten. De invulling krijgt immers heel lokaal kleur. En de context bepaald wie er trekt, wie...

Wat is een brede school?.ppt.2012

In een uitgebreide ppt krijg je een toelichting over wat een brede school is, hoe jij kan meewerken en welke voorbeelden bestaan.

Wat met al die GAS? Na de wet, de toepassing.2013

Een informatiebrochure over de Gemeentelijke Administratieve Sanctie, vol tips en voorbeelden. Een infobron om gefundeerd deel te nemen aan het debat in jouw gemeente.

Weet ik veel! Handboek kinderen- en jongerenparticipatie

Dit losbladige handboek is een leidraad voor het opzetten van concrete participatietrajecten met kinderen en jongeren. Het eerste deel gaat over de opbouw van acties en processen om met kinderen en jongeren invloed uit te oefenen op...

Werkplanning opmaken

Dit document geeft je een leidraad bij het opmaken van een werkplanning voor je beleidsplan.

Wetgeving en controle alcohol- en rookverbod.mei2011

Presentatie van de FOD Volksgezondheid op de provinciale bijeenkomst VVJ Antwerpen van 17 mei 2011

Wetgeving en controle op rookverbod en alcoholverbruik door jongeren.2011

Presentatie van de FOD Volksgezondheid op de provinciale bijeenkomst VVJ Vlaams-Brabant op 17 mei 2011.

Wetgeving vakantiewerking

Een samenvatting van verschillende onderwerpen binnen de wetgeving van speelpleinwerking. Volgende onderwerpen komen aanbod: aansprakelijkheid, verzekeringsplicht, busvervoer, water op het speelplein, portretrecht, wet op de privacy,...

Wetgeving: de belangrijkste regels voor vakantiewerkingen

Wetgeving: de belangrijkste regels voor vakantiewerkingen.

oa. Sabam, medicatie, wet op privacy, verzekeringen, aansprakelijkheid, jobstudenten, vrijwillgers,...

 

Wim Rasschaert over gemeentelijke vzw's en verzelfstandiging.2011

De presentatie van Wim Rasschaert over IVA's en EVA's van op de provinciale bijeenkomst VVJ Oost-Vlaanderen op 17 mei en op de vormingsdriedaagse op 17 februari 2011;

Windkracht Tieners. Cultureel aan de slag met tieners.2010

een prikkelboekje van Magda, cultuureducatief netwerk in Leuven & Vlaams-Brabant met:

• tips om cultureel aan de slag te gaan met tieners van 12 tot 15 jaar...
• meningen, vragen, verzuchtingen rond jeugd & cultuur...

Woonwagenjongerenraad, Enschede 1999

In Enschede is een woonwagenjongerenraad opgericht om de verloedering van het woonwagenpark aan te kaarten en om een proces te doorlopen voor het reconstrueren van het woonwagenpark. 

Zet een toeter op je plan.2008

Deze brochure kwam er om gemeenten te ondersteunen bij de invulling van de prioriteit jeugdinformatie voor het JBP 2008-2010. Laat je inspireren met tips en goede voorbeelden om werk te maken van een stevig en ambitieus lokaal...

Zo kijkt VVJ naar participatie. 2016

Voor VVJ is goed beleid het beleid dat op een participatieve manier tot stand komt, geëvalueerd en bijgestuurd wordt. We zien het als onze taak om de stakeholders van het gemeentelijke beleid voor kinderen en jongeren hierin te...

Zo kijkt VVJ naar participatie.2016

VVJ ijvert voor de betrokkenheid van kinderen en jongeren bij het lokale beleid. Maar wat is de verhouding tussen het gemeentebestuur en de jonge inwoners? Waarom zou een bestuur kinderen en jongeren betrekken bij het beleid? Wat is de meerwaarde...

zomerbezoek fiche Malle

VVJ bezocht tijdens de zomervakantie verschillende gemeente en steden, opzoek naar voorbeelden van verschillende speelsystemen, werkingen, vrijwilligersploegen, ... . 

Hier vind je de fiche van Malle terug. 

 

‘Buitenspelen en kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt’ (2011)

Veel kinderen vinden de speelplekken in hun buurt saai. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek in opdracht van Jantje Beton. Aan het onderzoek deden 616 kinderen van zes tot twaalf jaar en 554 ouders mee. Ouders én kinderen vinden dat meer...