Decreet van 6 juli 2012 over lokaal en provinciaal jeugdbeleid

Decreet van 6 juli 2012 over lokaal en provinciaal jeugdbeleid

Deze versie zal van kracht gaan op 1 januari 2018. Decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014. Decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiĆ«ring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds.Decreet van 20 mei 2016 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en Brussel.Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies 

Document voor

Kalender

  • wo 07/03/2018 Vormingstweedaagse 2018
  • vr 23/03/2018 Centrumstedenoverleg 23 maart 2018
  • di 27/03/2018 Themamodule Ruimte 2017-2018 (27 maart, 29 mei en 14 juni 2018)
  • di 27/03/2018 Themamodule Ruimte 2017-2018 - dag 1 (27 maart 2018)
  • do 29/03/2018 Open denkdag rond kindvriendelijkheid (do. 29 mrt 2018 - Bxl)