Booklet ' Inspiring #Quality youth work'

Booklet ' Inspiring #Quality youth work'

Een schouderklopje na een succesvolle buitenspeeldag, ouders die je bedanken voor de superleuke vakantie of gewoon een bevestigend gevoel  overhouden na een grote opkomst op een activiteit,… Wanneer komen jullie te weten of de jeugddienst  goed werk heeft geleverd in je gemeentelijk jeugdaanbod en ondersteuning van het jeugdwerk? Hebben onze inspanningen het beoogde effect bereikt? Het is niet eenvoudig om het effect van jeugdwerk in kaart te brengen.  Gebruik maken van indicatoren kan al een deel opheldering verschaffen om effecten te meten.

In Scandinavische landen zijn indicatoren een vast onderdeel van het evaluatiesysteem. Ook in onze buurlanden worden indicatoren omarmt. Deze beweging is ontstaan door de economische crisis. Meer en meer sectoren stonden onder druk en ook zachte sectoren zagen subsidies verdwijnen. Door het gebruik van een opvolg en evaluatiesysteem gebaseerd op indicatoren, konden jeugdcentra in Zweden aantonen dat jongeren weldegelijk iets opstaken van hun deelname aan het jeugdwerk. In Vlaanderen zijn we overtuigt dat kinderen en jongeren heel veel leren in het jeugdwerk maar durven we dit niet altijd te meten.

VVJ heeft samen met de werkgroep van Intercity youth (9 andere landen)  nagedacht over welke indicatoren zouden kunnen bijdragen tot kwalitatief jeugdwerk. Het resultaat van een jaarlang werken aan die indicatoren is in een publicatie gegoten en vertelt je ook hoe je best tewerk gaat met een evaluatie en opvolgsysteem. Lees alle stappen in het boekje 'Inspiring quality Youth work' op de website of vraag een papierenversie aan via VVJ Ellen

Document voor

Kalender

  • di 23/10/2018 Themamoment - Halle - di. 23 oktober 2018
  • do 25/10/2018 Themamoment - Herentals - do. 25 oktober 2018
  • di 06/11/2018 Traject expert lokaal jeugdbeleid 2018-2019
  • di 06/11/2018 Themamodule Gemeentelijk beleid 2018-2019 (6, 20 en 27 november 2018)
  • di 06/11/2018 Themamodule Gemeentelijk beleid 2018-2019 - dag 1 (6 november 2018)