Hoe is een jeugdraad samengesteld?

Hoe is een jeugdraad samengesteld?

Er mogen in de jeugdraad jongeren zitten, afgevaardigd door hun (jeugd-)vereniging maar ook jongeren die gewoon geïnteresseerd zijn in jeugdbeleid en in wat reilt en zeilt binnen hun gemeente.

Dit betekent in klare taal dat elk jeugdwerkinitiatief dat binnen de gemeente actief is, en elke geïnteresseerde jongere uit de gemeente die door de jeugdraad toestemming krijgt, een stem heeft binnen de jeugdraad.

Over de verhouding tussen jeugdwerkafgevaardigden en geïnteresseerde jongeren die niet bij een vereniging aangesloten zijn, kan de jeugdraad zelf een afspraak rond maken, maar dit hoeft niet. Als je jeugdraad dus volledig zou bestaan uit jeugdwerkafgevaardigden, of volledig uit onafhankelijk geïnteresseerde jongeren, dan is daar niets mis mee. Maar een mix kan natuurlijk wel zorgen voor een beter beeld van wat er leeft bij alle kinderen en jongeren in de gemeente.

Poltieke mandatarissen kunnen geen stem hebben in de jeugdraad. Een politiek mandataris is iemand die verkozen is een politieke taak uit te voeren, bijvoorbeeld een gemeenteraadslid, of een ocmw-raadslid.

Politieke jongerenverenigingen daarentegen mogen in principe wel aanwezig zijn en een stem krijgen. Tenminste, als de politieke jongerenvereniging erkend is als jeugdwerkinitiatief (dit kan je navragen bij de jeugddienst).

De jeugdraad moet streven naar een goed evenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen. Wettelijk is vastgesteld dat je niet meer dan 2/3 van de ene sekse in een adviesraad mag hebben.

Over de leeftijd van jeugdraadsleden is niets vastgelegd in de wet, maar haast alle jeugdraden leggen hierover wel een aantal dingen vast in hun statuten. De minimumleeftijd is doorgaans 16 jaar, en de maximumleeftijd is op veel plaatsen 30 jaar.

Of een jeugdraadslid al dan niet in de gemeente moet wonen is nog zoiets dat jullie zelf kunnen beslissen.

Hou er wel rekening mee dat lid zijn van een jeugdraad geen voorwaarde is om subsidies te krijgen voor je (jeugd)vereniging.

FAQ voor

Kalender

  • di 23/10/2018 Themamoment - Halle - di. 23 oktober 2018
  • do 25/10/2018 Themamoment - Herentals - do. 25 oktober 2018
  • di 06/11/2018 Traject expert lokaal jeugdbeleid 2018-2019
  • di 06/11/2018 Themamodule Gemeentelijk beleid 2018-2019 (6, 20 en 27 november 2018)
  • di 06/11/2018 Themamodule Gemeentelijk beleid 2018-2019 - dag 1 (6 november 2018)