Wat voor structuur heeft een jeugdraad?

Wat voor structuur heeft een jeugdraad?

Niets verplicht je om een bepaalde structuur te volgen. Er zijn momenteel zoveel veranderingen in de manier waarop kinderen en jongeren met elkaar communiceren, dat het niet meer dan normaal is dat de jeugdraad mee verandert. Wel is belangrijk dat de beste jeugdraad, een jeugdraad is die voor en door jongeren bestaat, en die functioneert op een manier die de leden zelf het best werkbaar vinden.

Je legt de manier van werken vast in de statuten van de jeugdraad. Daarnaast spreekt men ook vaak over een afsprakennota en een huishoudelijk reglement. Statuten, afsprakennota en huishoudelijk reglement worden nogal eens door elkaar gebruikt.

Om verwarring te voorkomen:
De statuten gaan over de structuur van de jeugdraad, over de ‘buitenkant’ en moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
Het huishoudelijk reglement gaat over ‘de binnenkant’, over de interne keuken van de jeugdraad en moet niet worden voorgelegd. Met de interne werking bedoelen we dingen als ‘hoe worden jeugdraadsleden uitgenodigd voor een bijeenkomst’, ‘wie neemt het verslag’, ‘welke taken neemt de voorzitter op’ enzovoort.
De afsprakennota gaat dan weer over de relatie tussen het gemeentebestuur en de jeugdraad. Hierin wordt vastgelegd welke afspraken er zijn tussen de twee.

Een groot deel van de jeugdraden kiest nog steeds voor een vzw-structuur, maar hoeven daarom niet effectief een vzw te zijn. Volgens deze structuur is er een Algemene Vergadering (AV) en een dagelijks bestuur (DB) eventueel aangevuld met werkgroepjes of deelraden. Doorgaans hebben jeugdraden die volgens deze structuur werken ook een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.

FAQ voor

Kalender

  • di 23/10/2018 Themamoment - Halle - di. 23 oktober 2018
  • do 25/10/2018 Themamoment - Herentals - do. 25 oktober 2018
  • di 06/11/2018 Traject expert lokaal jeugdbeleid 2018-2019
  • di 06/11/2018 Themamodule Gemeentelijk beleid 2018-2019 (6, 20 en 27 november 2018)
  • di 06/11/2018 Themamodule Gemeentelijk beleid 2018-2019 - dag 1 (6 november 2018)