Wat zijn de taken van een jeugdraad?

Wat zijn de taken van een jeugdraad?

Een jeugdraad kan verschillende taken hebben. Afhankelijk van het engagement en het aantal jongeren in de jeugdraad kan je meer of minder doen.
De belangrijkste taken zijn:

 • het gemeentebestuur adviseren over (jeugd)beleid
 • dat (jeugd)beleid mee vorm geven en overleg opzetten
 • kinderen, jongeren en jeugdwerk vertegenwoordigen 
 • activiteiten en acties organiseren

De jeugdraad is het beste kanaal dat kinderen en jongeren hebben om het (lokale) beleid te be├»nvloeden. Het is daarom belangrijk dat je als jeugdraad je hoofdtaak, het adviseren van het gemeentebestuur, niet uit het oog verliest!

Het nieuwe decreet bepaalt waarover de jeugdraad minimaal om advies gevraagd moet worden.

 • het college van burgemeester en schepenen moeten aantonen dat ze advies vragen aan de jeugdraad over alle aangelegeneheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid
 • ook bij de opmaak van het meerjarenplan moet er advies worden gevraagd aan de jeugdraad

Uiteraard kunnen jeugdraden ook op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegeneheden die met kinderen en jongeren te maken hebben.

Nu er een aanpassing is gekomen van de GAS-wet, en minderjarigen vanaf 14 jaar ook een GAS-boete kunnen krijgen, is iedere gemeente die zijn politiereglement aanpast en GAS-boetes aan minderjarigen wil geven, ook verplicht over dit reglement advies te vragen aan de jeugdraad.

Hoe een advies er uit moet zien is vrij te bepalen door jeugdraden zelf (in samenspraak met het bestuur).

Als het gemeentebestuur het advies van de jeugdraad niet volgt, moet er een motivering, een reden waarom, komen.

FAQ voor

Kalender

 • di 23/10/2018 Themamoment - Halle - di. 23 oktober 2018
 • do 25/10/2018 Themamoment - Herentals - do. 25 oktober 2018
 • di 06/11/2018 Traject expert lokaal jeugdbeleid 2018-2019
 • di 06/11/2018 Themamodule Gemeentelijk beleid 2018-2019 (6, 20 en 27 november 2018)
 • di 06/11/2018 Themamodule Gemeentelijk beleid 2018-2019 - dag 1 (6 november 2018)