Wie zijn de belangrijke partners voor een jeugdraad?

Wie zijn de belangrijke partners voor een jeugdraad?

Voor het jeugdbeleid zijn er drie essentiƫle partners:

  • De schepen van jeugd: hij of zij neemt samen met het college van burgemeester en schepenen de beslissingen.
  • De jeugdraad: zij adviseert dat college over alles wat kinderen en jongeren in de gemeente aanbelangt, op vraag of op eigen initiatief.
  • De jeugddienst: de jeugddienst ondersteunt de jeugdraad, informeert het college en bereidt beleidsbeslissingen mee voor.

Een gemeente is niet verplicht een schepen van jeugd te hebben. Er dient echter wel een schepen met ‘jeugd’ als bevoegdheid te zijn. Het is belangrijk voor de jeugdraad een duidelijk aanspreekpunt te hebben binnen het gemeentebestuur.

Het is ook de schepen van jeugd die bij het college de (jeugd)dossiers moet verdedigen. Een schepen mag niets op eigen houtje beslissen, het college beslist altijd als team.

In de meeste gemeenten is er een jeugddienst en/of een jeugdambtenaar. Soms valt deze jeugddienst onder de dienst vrije tijd of onder de dienst welzijn. De jeugdambtenaar is een heel belangrijke schakel in het samenspel om tot een goed lokaal jeugdbeleid te komen. Hij of zij functioneert als een contactpersoon met het gemeentebestuur, maar is ook in dienst van dat gemeentebestuur. Het is daarom altijd een goed idee enkele wederzijdse verwachtingen op te nemen in de afsprakennota.

 

FAQ voor

Kalender

  • do 21/09/2017 Starterstweedaagse - 21 & 22 september 2017
  • vr 22/09/2017 Centrumstedenoverleg 22 september 2017
  • do 28/09/2017 Traject expert lokaal jeugdbeleid 2017-2018
  • do 28/09/2017 Themamodule Gemeentelijk beleid 2017-2018 (28 september, 5 oktober en 24 oktober 2017)
  • do 28/09/2017 Themamodule Gemeentelijk beleid 2017-2018 - dag 1 (28 september 2017)