Een beetje geschiedenis!

Op 1 januari 2014 fusioneerden VVJ en Karuur.
Sinds de fusie met Karuur neemt VVJ ook de ondersteuning van jeugdraden voor zijn rekening. Dit aanbod bevat de klassieke ingrediënten die je ook al bij Karuur kon terugvinden, maar het werd aangepast om nog beter op jullie vraag en op maat van elk type gemeente te kunnen werken.

Wat vooraf ging

In bijna elke Vlaamse gemeente krijgen kinderen en jongeren een stem via hun jeugdraad. Deze officiële adviesraden zijn decretaal verankerd.

Tot 1 januari 2007 werd de vzw JEMP (Jeugddienst voor Maatschappelijke Participatie), gesubsidieerd voor de ondersteuning van gemeentelijke jeugdraden. Het wegvallen van JEMP werd door de jeugdraden ervaren als een leemte. En, zoals het een goede jeugdraad betaamt, lieten ze van zich horen.

Er werd een voorlopige oplossing gevonden bij het toenmalige Steunpunt Jeugd, waar tijdelijk een ondersteuningsorganisatie onderdak werd geboden onder de naam OLJP vzw. Een nieuwe organisatie was nodig, en op 18 februari 2008 zag Karuur het levenslicht.

Met de slogan 'Karuur ondersteunt lokale jeugdparticipatie' trok Karuur in 2008 de wereld in om de participatie van jeugdraden, kinderen en jongeren aan het lokale beleid te versterken.Karuur werd voor de periode van 2009-2014, door de Vlaamse overheid betoelaagd. Hiervoor werd in december 2008 een subsidieovereenkomst afgesloten. In januari 2014 funsioneerden VVJ en Karuur.