Jeugdraadinfo

De jeugdraad is een adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat kinderen, jongeren en het jeugdwerk aanbelangt. Zo is de jeugdraad de officiële spreekbuis voor kinderen en jongeren bij het gemeentebestuur.

Want als je een beleid uitstippelt voor kinderen en jongeren, kun je hen toch best even vragen wat zij zelf belangrijk  vinden? De jeugdraad geeft advies op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen houtje over alles wat kinderen, jongeren en het jeugdwerk aanbelangt. Dat kan gaan over subsidies voor het jeugdwerk en reglementen, maar ook over fuifruimte, skate-infrastructuur, speelbossen, jeugdhuizen, fietspaden, aanplakborden, speelruimte en zo veel meer.  Op die manier kan de jeugdraad het beleid van het gemeentebestuur beïnvloeden.

Een jeugdraad die je kan inzetten om:

  • een netwerk op te bouwen van mensen en organisaties die iets kunnen betekenen voor elkaar
  • noden en behoeften bij kinderen en jongeren kunnen detecteren
  • af te toetsen of er een draagvlak is voor een beleidsidee
  • zaken te realiseren samen met de doelgroep
  • van de doelgroep te weten komen wat de juiste antwoorden zijn

Je vraagt je nu misschien af of elke gemeente verplicht is een jeugdraad te hebben?
Goed nieuws, het antwoord is ja! Om inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering van het jeugdbeleid te organiseren, in het kader van het meerjarenplan, richt de gemeente een jeugdraad op of erkent de gemeente een al bestaande jeugdraad
(Artikel 5. § 1, ‘Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid').

Alle concrete regels staan vastgelegd in het vernieuwde ‘Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid'.