Participatietools

VVJ ontwikkelde een databank met allerhande participatietools, die je kan sorteren volgens thema, doelgroep, plaats in de beleidsplanning en ad hoc of structurele inspraak. Zoek je gading in www.vvj.be/participatietools