Projecten

Onder de vleugels van Karuur zijn er de afgelopen jaren heel wat jeugdparticipatieprojecten opgezet, en VVJ lanceerde in het najaar Transformerz.

We willen ze jou meegeven om extra inspiratie op te doen.

Wie weet kan je met deze input zelf aan de slag in jouw gemeente of stad!