Ga voor een straf lokaal beleid voor kinderen en jongeren

Leg een stevige basis met deze vijf fundamenten.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 biedt VVJ vijf fundamenten met aanbevelingen voor een sterk lokaal beleid voor kinderen en jongeren. Als gemeente ben je hét overheidsniveau dat het dichtst bij alle burgers staat, dus ook bij kinderen en jongeren. Je hebt heel wat impact op tal van aspecten in hun dagelijkse leven. Het gaat over kinderen en jongeren hier en nu: hun zijn, wat hen wakker houdt en drijft. Wat hun leven een eigen kleur of invulling geeft. De centrale vraag is dan: hoe ent lokaal jeugdbeleid zich op de leefwereld van kinderen en jongeren?

Wie zijn beleid voor kinderen en jongeren op volgende vijf fundamenten stoelt, werkt aan kind- en jongerenvriendelijk beleid. Maak ze verder concreet voor jouw gemeente in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en het nieuwe meerjarenplan!

De vijf fundamenten:

1. De gemeente is de regisseur van het lokale beleid voor kinderen en jongeren
2. Sta garant voor beleidsparticipatie van kinderen en jongeren
3. Reken af met kinderarmoede en omarm diversiteit
4. Geef kinderen en jongeren ruimte
5. Stimuleer initiatief van kinderen en jongeren, ondersteun jeugdwerkorganisaties en organiseer enkel complementair

Lees meer over deze fundamenten in het Memorandum van VVJ