‘De Ambrassade’ is de naam voor de nieuwe organisatie jeugdbeleid

Onder deze vlag gaan Steunpunt Jeugd, VIP Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad vanaf januari 2013 aan de slag.

‘De Ambrassade’ linkt de woorden ‘ambras’ en ‘ambassade’ aan elkaar. Het is een naam die de missie van deze nieuwe organisatie neerpoot. Ze treedt op als dé referentie voor alles wat kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangt. Ze wil de schakel zijn tussen overheid, middenveld en jeugd. De Ambrassade wordt een passioneel voorvechter en uitdager van de positie van kinderen, jongeren en hun organisaties in de samenleving.

Lees hier waar de naam en het logo voor staan