5 fundamenten voor goed lokaal beleid voor kinderen en jongeren

Download de tekst en ga ermee aan de slag in jouw gemeente!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 biedt VVJ vijf fundamenten met aanbevelingen voor een sterk lokaal beleid voor kinderen en jongeren. Om mee te nemen in je memorandum, partijprogramma of bestuursakkoord als basis voor het luik over jeugdbeleid, en trek dit door naar het meerjarenplan in je gemeente.

Download de tekst (.pdf) en ga ermee aan de slag in jouw gemeente!

Download de tekst in vormgegeven versie

Als gemeente ben je hét overheidsniveau dat het dichtst bij alle burgers staat, dus ook bij kinderen en jongeren. Je hebt heel wat impact op tal van aspecten in hun dagelijkse leven. Het gaat over kinderen en jongeren hier en nu: hun zijn, wat hen wakker houdt en drijft. Wat hun leven een eigen kleur of invulling geeft. De centrale vraag is dan: hoe ent lokaal jeugdbeleid zich op de leefwereld van kinderen en jongeren?

Om dit mogelijk te maken schuiven wij vijf fundamenten naar voor:

1. De gemeente is de regisseur van het lokale beleid voor kinderen en jongeren:
2. Sta garant voor beleidsparticipatie van kinderen en jongeren
3. Reken af met kinderarmoede en omarm diversiteit
4. Geef kinderen en jongeren ruimte
5. Stimuleer initiatief van kinderen en jongeren, ondersteun jeugdwerkorganisaties en organiseer enkel complementair

Het welbevinden van kinderen en jongeren is de ultieme barometer voor een gezonde woonomgeving, een democratische gemeenschap en een goed bestuur. Beleid voor kinderen en jongeren voeren, daar plukt de hele samenleving de vruchten van.