Dag van de jeugdbeweging 2018

Vrijdag 19 oktober 2018 fietst, tramt, treint en bust heel jeugdbewegend Vlaanderen in jeugdbewegingshemden, -T-shirts en -sjaaltjes door het land.

Op die manier vieren de jeugdbewegingen het engagement van duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan 240.000 kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen.

Dag van de Jeugdbeweging wordt georganiseerd door acht jeugdbewegingen: Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, IJD, Jeugd Rode Kruis, JNM, KLJ, KSA en Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Dag van de Jeugdbeweging en alcohol: een gedeelde verantwoordelijkheid

Begin september stuurden de partners van de Dag van de Jeugdbeweging een brief naar de schepenen van jeugd met de warme oproep om mee te sensibiliseren rond alcoholgebruik op de Dag van de Jeugdbeweging:

"Wij zijn trots op onze ‘Dag van de Jeugdbeweging’. Een prachtig blinkende medaille waar tot onze grote spijt soms ook een keerzijde aan vasthangt. We zijn er ons van bewust dat deze dag op sommige plaatsen voor wat overlast kan zorgen en proberen er vanuit de jeugdbewegingskoepels alles aan te doen om die overlast tot een minimum te beperken. We roepen onze achterban dan ook op om van de ‘Dag van de Jeugdbeweging’ een veilig en verantwoord feest te maken.

[...] We  proberen  onze jongeren  via  sensibiliseringsacties  te  overtuigen  van  het  feit  dat  alcohol  en  de  ‘Dag  van  de Jeugdbeweging’ niet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een opdracht waar we ons inziens grotendeels in slagen, maar het kan nog beter.

[...] We hopen dat we uw stad of gemeente en de lokale horeca als een belangrijke partner in dit proces mogen zien en willen hierbij vragen of u met ons wil samenwerken om het alcoholverbruik en zo ook de minieme overlast tijdens de ‘Dag van de Jeugdbeweging’ aan banden te leggen." Lees de volledige brief

Alle info op www.dagvandejeugdbeweging.be