De inbreng van kinderen en jongeren verzamelen voor je meerjarenplan?

Stap mee in ons groepstraject belevingsonderzoeken.

Hebben jullie - net als vele andere gemeenten - plannen om in het voorjaar van 2019 belevingsonderzoeken te organiseren bij kinderen en jongeren, als input en voorbereiding voor het meerjarenplan? Stap dan mee in ons groepstraject!

We nemen de jeugdmonitor (met focus op 9- tot 14-jarigen) als basis, bouwen er een kwalitatief onderzoeksluik aan en werken zo richting beleidsaanbevelingen en acties.

  • Tussen januari en juni 2019 brengen we de deelnemende steden en gemeenten zes keer samen, met focus op coaching, vorming en uitwisseling.
  • Daarnaast zorgen we voor een analyserapport van de jeugdmonitor met benchmarking tegenover andere gemeenten.
  • Tot slot kun je – optioneel – het kwalitatief luik door ons laten analyseren.

Interesse of vragen?

Steek je licht op bij Tieme, tverlinde@vvj.be of 03 821 06 04
of lees er meer over op https://www.vvj.be/groepstraject_belevingsonderzoeken