Debattle 2018: stand up, speak out!

Debattle is terug! Het grote gemeenteraadsverkiezingenproject begeleidt jongeren om zoveel mogelijk impact te hebben op de beleidskeuzes in het nieuwe meerjarenplan. Exact 1 jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, op 14 oktober 2017, trekt Debattle de verkiezingsmotor op gang.

Debattle...

  • informeert jongeren: hoe werkt een gemeente? Hoe moet ik stemmen? Wat gebeurt er met mijn stem?
  • empowert jongeren en jeugdraden om hun stempel te drukken op het beleid. Met tools om te peilen naar de ideeën van jongeren. Om te lobbyen met lokale politici. Om een Debattle (jeugddebat) te organiseren met campagne en al.
  • legt samen met jongeren het verkiezingsparcours af én het traject naar de meerjarenplanning. Hun ideeën en wensen mee in het nieuwe MJP .

Meer info

in de Dropzone die eind juni verschijnt, en neem alvast een tijdje op www.debattle.be!

Vragen?

Mail Hannes

Debattle is het jongerenproject over de gemeenteraadsverkiezingen van VVJ en de Ambrassade