Goed beleid voor alle kinderen en jongeren in je gemeente?

VVJ ziet het zo!

Onze geactualiseerde visietekst geeft je een klare kijk op wat goed beleid voor kinderen en jongeren is en hoe je als gemeentebestuur werkt aan een gemeente die voor alle kinderen en jongeren een fijne plek is om op te groeien.

Een gemeente of stad die voor kinderen aangenaam om in te leven is, is verkeersveilig, biedt ruimte voor spel en recreatie, ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen, heeft aandacht voor het leefmilieu en beschikt over kwalitatieve en toegankelijke vrijetijdsinfrastructuur. Dat zijn stuk voor stuk zaken waar alle mensen hun voordeel mee doen.

Hoe realiseer je dat? Wat is je rol als lokaal bestuur? Hoe stippel je een adequaat beleid uit? Onze visietekst bied je een antwoord op deze en nog veel meer vragen.

Download hem hier!

Vragen? Stel ze aan VVJ Ilse, 03 740 76 42

Een aantal quotes van mensen die meewerkten aan deze tekst:

“De tekst wil een maatstaf zijn voor lokale besturen in het maken van goed lokaal beleid voor kinderen en jongeren voor nu en de toekomst.” - Brecht Goerlandt, lid algemene vergadering VVJ & Nationaal Co├Ârdinator KSA.

“Beleid is nooit af, ideaal beleid is een permanent streven” -  Bruno Smet, dienst Jeugd Evergem

“De categoriale jeugdreflex is niet de kern maar maakt het levendig, activeert het. Verankering op alle domeinen en niveaus en een ge├»ntegreerd categoriale aanpak zijn noodzakelijk om tot dit beleid te komen.” - Sofie Heymans, jeugdconsulent Sint-Pieters-Leeuw

“Het meerjarenplan is de lijm tussen de kernspelers van lokaal beleid voor kinderen en jongeren: kinderen en jongeren, ambtenaren en mandatarissen” – Ilse Holvoet, stafmedewerker VVJ

“Om het beleid beter af te stemmen op kinderen en jongeren, moet het gemeentebestuur ze ook actief betrekken bij de beslissingen die het in verschillende domeinen neemt. In elk domein (sport, verkeer, huisvesting…) zou het gemeentebestuur de reflex moeten hebben om rekening te houden met de impact van de beslissingen op kinderen en jongeren.” – Els De Pauw, lid algemene vergadering VVJ en jeugdconsulent Lokeren