Groot nieuws

VVJ wordt Bataljong!

Vanaf 2019 gaat VVJ door het leven als Bataljong. Onder die prikkelende naam verbinden we verder voorvechters van sterk beleid voor jonge inwoners.

Als Vereniging Vlaamse Jeugddiensten ondersteunen we al bijna 40 jaar de jeugdambtenaren en jeugddiensten in nagenoeg alle steden en gemeenten. We richten ons ook al een tijdje op jeugdraden en schepenen als belangrijke actoren voor sterk jeugdbeleid.
Onze ambitie realiseren - participatief en kwalitatief lokaal beleid voor kinderen en jongeren - kan vandaag ook enkel op kruispunten met andere beleidsdomeinen. Sterk beleid voor jonge inwoners wordt ook steeds meer aangevuurd vanuit geclusterde diensten.

De naamsverandering is een antwoord op de gewijzigde lokale beleidscontext en onze bredere scoop: jeugdambtenaren, jeugdraden en schepen van jeugd maken samen het jeugdbeleid.

Het is ook de kroon op het werk van een gewijzigde interne werking: we willen de drie kernspelers versterken via thematische netwerken en de rijkdom van de expertise die er in steden en gemeenten aanwezig is maximaal ontsluiten en in de verf zetten.
Onder de trotse vlag van Bataljong zullen we ook op Europees, federaal en Vlaams niveau de belangen verdedigen en enthousiast de troeven promoten van kind- en jeugdvriendelijk (lokaal) beleid.

Want kinderen en jongeren zijn een cruciale actor. Niet alleen voor de toekomst, maar ook en vooral vandaag!