Hoe breng je meer dynamiek in de jeugdraad?

Van vergadertips tot het boosten van je imago!

Laat ons eerlijk zijn: jeugdraadvergaderingen zijn niet altijd de leukste, meest dynamische of actieve vergaderingen. Maar ze zijn wel noodzakelijk voor het uitbouwen van een lokaal jeugdbeleid en uiterst nuttig als overlegplatform! Een jeugdraad met een dynamische uitstraling die leuk is om bij te wonen draagt bij tot het uitbouwen van een succesvol jeugdbeleid in jouw gemeente.

Vergadertips

Wat associeer je haast onmiddellijk met jeugdraden? Inderdaad, vergaderen! En ja, jeugdraden vergaderen regelmatig. Om een goed advies te geven is een vergadering noodzakelijk waar je pro’s en contra’s van beleidsvoorstellen afweegt. De  werkwijze op deze vergadering is essentieel. We zetten enkele aandachtspunten op een rij.

Agenda

Een vergadering volgt een bepaalde agenda. Een lijst van twintig agendapunten ontmoedigt de leden van de jeugdraad al op voorhand. Zorg dus voor een overzichtelijke, niet al te lange agenda zodat je vergaderingen ook binnen een redelijke termijn kunt afronden.

Om tot een goede discussie te komen is het essentieel dat de leden goed weten waarover het gaat. Leg dus in het kort uit waarover elk agendapunt gaat. Zo zijn ook leden die nieuw zijn of die een vergadering gemist hebben, helemaal mee.

Plaats van vergaderen

Vaak vergaderen jeugdraden in lokalen van het gemeentehuis. Niet de meest inspirerende plaatsen. Bovendien heb je daar niet altijd voldoende vrijheid om de ruimte aantrekkelijk te maken. 

Gelukkig kan je ook elders gaan vergaderen. Vele jeugdraden vergaderen zelfs elke keer op een andere plek. Zo kan je met de jeugdraad eens een ronde doen langs alle jeugdlokalen en jeugdhuizen. Maar je kan ook een vergadering beleggen op plekken in de gemeente waarrond gewerkt wordt. Zoals een speelplein dat heraangelegd wordt, een nieuw gebouw van een vereniging of een nieuwe sporthal. Combineer het met een kennismaking van de plek en het is weer eens wat anders dan rond een tafel discussiëren.

Varieer!

Ongeacht de agenda of de vergaderplaats kan je in het vergaderen zelf ook de nodige variatie stoppen.

Algemene vergaderingen van jeugdraden zijn soms erg groot. Tot een goede discussie komen met een groep van 25 tot 30 deelnemers is niet eenvoudig. Daarom is het goed om bijvoorbeeld de groep op te splitsen en in kleine groepjes te werken. Nieuwkomers in de jeugdraad of leden die niet vaak wat zeggen, gaan dan misschien meer geneigd zijn om wel wat te zeggen.

Je kan de discussie over een punt ook op een andere manier laten verlopen door te werken met stellingen. Verzin enkele stellingen en leg ze voor aan de groep. Zo wordt een agendapunt op een heel andere manier voorgesteld en ga je wellicht een veel levendiger gesprek krijgen.

De jeugdraad kan vergaderingen organiseren die specifiek gericht zijn op één thema of één doelgroep. Het gebeurt namelijk vaak dat een vergaderagenda goed gevuld is en het dus niet toelaat om uitgebreid inhoudelijk te discussiëren over een punt. Je kan dit opvangen door een speciale vergadering of moment te organiseren waar dat punt dan uitgebreid aan bod komt.

Activiteiten

Heel wat jeugdraden organiseren per werkjaar één of meerdere activiteiten. Vaak zijn deze erop gericht om een leemte op te vullen in het reeds bestaande activiteitenaanbod van het plaatselijk jeugdwerk. Even goed zijn er activiteiten die de bedoeling hebben om het jeugdwerk samen te brengen om kennis en plezier te maken. Het gaat dan om gezamenlijke barbecues, kroegentochten of voetbaltornooien.

Daarnaast kan een jeugdraadactiviteit er ook op gericht zijn om het jeugdwerk of de jeugdraad zelf te promoten. Zoals er bijvoorbeeld op de dag van de jeugdbeweging vele jeugdbewegingen de handen in elkaar om samen naar buiten te komen.

Vergeet niet dat activiteiten organiseren niet de core business is van een jeugdraad. Enkele activiteiten per jaar kunnen wel voor een meerwaarde zorgen. Tijdens een activiteit leren de leden elkaar beter kennen wat de sfeer in de groep alleen maar bevordert. Bovendien is het niet verplicht om activiteiten te organiseren. Als je niet de mogelijkheid hebt om dat te doen of onvoldoende ondersteuning kan krijgen, doe je het beter niet. Met andere woorden, forceer je niet!

Acties

Eén van de essentiële manieren om jongeren te betrekken bij een jeugdraad en hen betrokken te houden, is ervoor zorgen dat de werkzaamheden van de jeugdraad zinvol zijn. De leden van de jeugdraad moeten het gevoel hebben dat hun inspanningen ertoe doen en dat ze effectief bijdragen aan meer en beter gemeentelijk jeugdbeleid.

Een leuke manier om dit te verwezenlijken is met een ludieke, inhoudelijke actie naar buiten komen. Heb je het gevoel dat het advies van de jeugdraad in dovemansoren valt of worden kinderen, jongeren en jeugdwerkers onvoldoende gehoord in het kader van het lokaal jeugdbeleid? Dat is een mooi moment om een actie te plannen. Het maakt zeker indruk op het gemeentebestuur en het is nog leuk ook!

Weeg de manier van actie voeren wel goed af ten opzichte van het te bereiken doel. Schop het gemeentebestuur best niet al te hard tegen de schenen, want je moet er nog enkele jaren mee verder. Wees constructief en ludiek!

Imago

De definitie van ‘imago’ is de manier waarop anderen van buitenaf naar jouw organisatie kijken. Voor heel wat jeugdraden is het imago niet zo positief. Ze komen vaak wat saai over. Ondanks het feit dat de jeugdraad zich nu eenmaal ook met minder sexy thema’s moet bezighouden is het toch mogelijk om aan een positief en hip imago te werken.

Je kan in de eerste plaats aan de buitenkant van de jeugdraad gaan sleutelen. Ontwerp een leuk logo, verzin een toffe baseline bij de jeugdraad of maak een grappig introductiefilmpje. Zo maak je meteen indruk. Een duidelijke website of een pagina op de gemeentelijke website met alle nodige en nuttige helpt ook.

Zoals bij veel zaken in het leven is het niet het uiterlijk dat telt, maar het innerlijk. Dit geldt ook voor de jeugdraad. Met de binnenkant van de jeugdraad bedoelen we de sfeer binnen de groep jongeren die de jeugdraad uitmaakt. Deze straal je immers uit! Zorg ervoor dat de sfeer tussen de leden goed zit en dat iedereen met plezier naar de jeugdraad komt en er zich voor inzet.