INTERVIEW Ward van Jeugdraad Gavere

"We hadden drie grote uitdagingen: imagobekendheid, jeugd betrekken (participatie) en zelf onderwerpen aanbrengen".

Vorig jaar ging VVJ een vormig geven bij Jeugdraad Gavere. De Jeugdraad had moeite met het betrekken van jongeren en wilde meer bekend zijn in de gemeente. Vandaag, ongeveer een jaar later, horen we hoe het met hun gaat. We gaan in gesprek met Ward, de voorzitter.

Hey Ward, hoe is het met jullie jeugdraad?

“Er is sinds dit werkjaar het een en ander veranderd, mede door de vorming die we gekregen hebben. We hebben verder nagedacht over onze prioriteiten en een concreet actieplan. We hadden drie grote uitdagingen: imagobekendheid, jeugd betrekken (participatie) en zelf onderwerpen aanbrengen.”

Hoe hebben jullie dat aangepakt?

“Bekendheid en jeugd betrekken gaan volgens mij samen. Om de jongeren te kunnen betrekken, moet je ze namelijk eerst kunnen bereiken en moet de jeugdraad en hun doel dus ook bekend zijn. Omgekeerd gaat het ook. Je kan niet zomaar jezelf bekend maken zonder de jongeren actief te betrekken. Op die manier komt er namelijk niets op gang en verlies je de interesse. Daarom wilden we op de twee uitdagingen tegelijk werken, zodat ze elkaar zouden versterken. We wilden de jongeren betrekken door er zelf naartoe te gaan. Het idee was om onszelf voor te stellen en tegelijk een aantal algemene vragen te stellen. Zo kwamen we te weten wat er leefde bij de jongeren in Gavere, werden de jongeren aangespoord om hun mening te geven en werkten we aan onze bekendheid.”

Wat wilde jullie bereiken met de bevraging?

“De interviews hebben we natuurlijk ook niet alleen maar gedaan om de jeugdraad bekend te maken en mensen naar onze pagina te leiden. We kregen ook belangrijke informatie binnen. Die informatie heb ik gebundeld en in een infographic gezet. De infographic is wat prutsen, maar er zijn handige (soms gratis) tools voor op het internet. Die infographic werd wel heel groot en lomp, en dat communiceert niet goed op facebook. Daarom heb ik ze gesplitst in verschillende delen volgens thema. Elk deeltje werd gepost op onze pagina. Er staat telkens een klein tekstje bij (gericht op de lezer), een vraag om meningen te geven over het onderwerp, en een oproep om iemand te taggen (vb: ‘tag iemand met wie je snel nog eens wilt uitgaan’ bij een bericht over plaatsen om af te spreken). Een hele week werd elke dag rond 20u werd zo’n foto gepost.”

"Het taggen hebben we gedaan om meer personen te bereiken"

Er is dus redelijk wat nagedacht over de manier van communiceren? 

“Inderdaad, gelukkig kon ik op het internet veel handige tips vinden over social media marketing. Het taggen hebben we gedaan om meer personen te bereiken. Als er geen interactie is, ziet namelijk niemand de foto’s door de facebookalgoritmes. Daarom hadden we ook afgesproken dat de jeugdraadsleden zelf het initiatief zouden nemen om iemand te taggen. Het heeft veel resultaat geboekt, veel mensen hebben onze berichten gezien. We hebben ook een aantal interessante meningen gekregen. Geen massa, maar van een eerste actie kon-den we dat ook niet verwachten.  

Wat zijn nu de plannen verder met de bevraging?

“Wat we verder met de informatie gaan doen, is nog niet helemaal concreet gemaakt. Waarschijnlijk zullen we verder werken aan een visie over ontmoetingsplaatsen. Dit was namelijk een hot item bij de jongeren, en het was ook verrassend om te horen dat er veel werd afgesproken op het speelplein. Het terrein om en bij het speelplein zal volledig opnieuw ontworpen worden, en ik hoop de jongeren in dit grote project te kunnen betrekken. Ik denk dat er dus wel een en ander in gang geschoten is. Niet alleen ik, maar ook de andere jeugdraadsleden hebben goesting gekregen in een echt volwaardige jeugdraad die probeert om wat meer jongeren te betrekken in het beleid. En daar kan onze gemeente alleen maar voordeel uit halen volgens mij!” 

Het uitgebreide interview vind je hier.