Ken je in jouw gemeente een jongere met een beperking die leiding wil worden?

Kan je met een verstandelijke beperking of ernstige gedragsstoornis leiding of moni zijn? Jazeker!

Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, KSA, Kazou en Hannibal Vakanties maken nu hun animatorcursussen toegankelijker voor jongeren met een beperking en spannen zich extra in zodat ook die jongeren leiding kunnen worden.

Ze slaan de handen in elkaar met een gezamenlijk project om jongeren met een beperking een plaats te geven in hun leidingsploegen. Een jeugdorganisatie is de ideale groeiomgeving, voor iedereen: je kan er een rol opnemen die op je lijf geschreven is: spelen bedenken, voor kinderen zorgen, dingen organiseren, logistieke taken doen, noem maar op. In het jeugdwerk krijgt iedereen de kans om te ontdekken wat zijn of haar talenten zijn en om die ook in te zetten voor kinderen en jongeren.

Vanaf 2019 zullen jongeren met een beperking gemakkelijker kunnen deelnemen aan de animatorcursus die hen voorbereidt op het engagement als leiding. De vijf participerende jeugdorganisaties organiseren daarvoor geen aparte cursussen, maar zorgen ervoor dat hun bestaande cursussen zo toegankelijk mogelijk worden. De begeleidingsploegen van de animatorcursus krijgen daarvoor de nodige opleiding en ondersteuning. Ook de jongeren met een beperking worden voor, tijdens en na de cursus op maat begeleid.

Op basis van de talenten van de jongere zoekt de koepelorganisatie samen met de andere leiding naar de meest gepaste rol voor de jongere met een beperking in hun leidingsploeg. Het allerbelangrijkste hier is dat deze jongere een rol in de jeugdbeweging of op de vakantie opneemt die voor hem- of haarzelf waardevol aanvoelt én die ook van betekenis is voor de andere leiding of moni’s en de leden.

Dit project is een initiatief van Chirojeugd Vlaanderen, Hannibal Vakanties, Kazou, KSA en Scouts en Gidsen Vlaanderen. Konekt ondersteunt het project met hun inhoudelijke kennis. Dankzij de actieve financiële steun van Cera en de Vlaamse overheid wordt dit project realiteit.

Voor meer informatie over het project en de inclusieve cursussen kan je terecht op de websites van de deelnemende organisaties.

Ken je in jouw gemeente een jongere met een beperking die leiding wil worden?

Neem zeker contact op met de koepel van de betreffende organisatie! Zij beantwoorden je vragen, kunnen een ondersteuningstraject opzetten en weten alles over de inclusieve cursussen.