Lokale vrijetijdsmonitor: voerde jij je gegevens al in?

Wie wordt de eerste die alle rubrieken voor Cultuur, Jeugd én Sport invult?

De Vlaamse subsidies voor het lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid werden in 2016 overgeheveld naar het Gemeentefonds, maar de Vlaamse overheid en de lokale besturen willen wel blijven monitoren wat er lokaal leeft en speelt op vrijetijdsgebied. Dit alles om de gemeenten te ondersteunen in het uitbouwen van een goed cultuur-, jeugd- en sportbeleid op hun maat.

Verschillende gemeenten waren van meet af aan bij het project ‘lokale vrijetijdsmonitor’ betrokken en hebben in overleg met de sectororganisaties en de Vlaamse overheid een set van indicatoren samengesteld en een concrete aanpak uitgewerkt om de nodige data te verzamelen, te verrijken en te ontsluiten.

Al meer dan 175 gemeenten doen mee, voer de gegevens van jouw gemeente in voor eind juni!