Lopend Vuur

Lopend Vuur

Lopend Vuur - jaargang 18 - nummer 196 - editie januari 2012
 
 
   VVJ           Lopend Vuur - jaargang 18 - nummer 196 - editie januari 2012
 

Gelukkig nieuwjaar!

VVJ wenst je het allerbeste voor 2012! We klinken op vrijdag 27 januari vanaf 17u in Recyclart samen met jou en de collega's van Steunpunt Jeugd, VIP Jeugd, Vlaamse Jeugdraad, JINT en Keki op het nieuwe jaar. Vergeet niet voor 20 januari je aanwezigheid te bevestigen voor Recyc' NewYear via nieuwjaarsreceptie@vipjeugd.be.

VVJ verwelkomt twee nieuwe collega's

  • Dat Kaï Van Nieuwenhove de nieuwe VVJ-coördinator wordt vanaf half januari kon je al eerder lezen. Zijn coördinaten vanaf 16 januari: kvannieuwenhove@vvj.be, 03 821 06 03
  • Antwerpse jeugddiensten kunnen vanaf 20 februari beroep doen op onze nieuwste aanwinst Imke Pichal. Imke werkt momenteel als Vlaams coördinator opvoedingsondersteuning. Je kan uitgebreid met haar kennismaken in de volgende Dropzone. Zit je voordien al met een prangende vraag? Contacteer VVJ Leen, die je vraag verder zal opvolgen.

Welkom bij VVJ!

Vormingsdriedaagse op 7, 8 en 9 maart

Schrijf je in vanaf 25 januari
De uitnodiging valt in de week van 23 januari bij je in de bus, en vanaf woensdag 25 januari zijn de inschrijvingen - die dit jaar enkel via www.vvj.be lopen - officieel geopend!

VVJ zkt DJ
Heb je zin om een uurtje plaatjes te draaien op het donderdagavondfeest van de driedaagse? Neem contact op met VVJ Jitske, 03 821 06 02

7 MAART - Inspiratie- en uitwisselingsdag voor schepenen van jeugd

Parallel aan onze vormingsdriedaagse gaat onze ‘Inspiratie- en Uitwisselingsdag voor schepenen van jeugd’ door. Op het programma: een sessie over breed en integraal jeugdbeleid en eentje over de plaats van de jeugddienst. Daarnaast staat ook het inhoudelijk avondprogramma voor hen open. Schepenen krijgen eind januari een uitnodiging in de bus. Bij deze alvast een warme oproep om op woensdag 7 maart samen met je schepen naar Malle af te zakken!

14 februari - Inspiratiedag over samenwerking tussen organisaties uit jeugd- en welzijnshoek

Op basis van de noden en behoeften die voortkomen uit het onderzoek 'Samenwerkingen tussen jeugd en welzijn' organiseert Steunpunt Jeugd met medewerking van VVJ een inspiratiedag. Met een... > Lees meer
 

Raming trekkingsrechten 2012 bekend

De afdeling Jeugd maakt de raming van de trekkingsrechten 2012 op basis van het (huidige) decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid bekend. De raming werd berekend op basis van het aantal kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar in de gemeente, op basis van de bevolkingscijfers op 1 januari 2010. Het overzicht van de gemeentebesturen bevat... > Lees meer
 

Regeling nieuwe geluidsnormen goedgekeurd

De jeugdsector en de Vlaamse regering zijn na intensief onderhandelen tot een compromis gekomen over de nieuwe geluidsnormen. Het nieuwe voorstel dat op 23 december werd goedgekeurd, zorgt ervoor dat concerten en fuiven ook in de toekomst alle kansen krijgen. Tegelijkertijd legt het maximumnormen op waardoor we allen wat... > Lees meer
 

Veiligheids- en preventieplannen verlengd

De federale ministerraad keurde een koninklijk besluit goed dat de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 tot 30 juni 2012 verlengt. Het ontwerp van koninklijk besluit neemt dezelfde bepalingen over als die van de cyclus 2007-2010. Ze houden de terreinervaring en uitgewerkte processen in stand. In tal van gemeenten worden ook... > Lees meer
 

Vzw’s en de wet op de overheidsopdrachten

In december was er nogal wat persaandacht voor berichten dat ook vzw’s in de toekomst de wet op de overheidsopdrachten moeten gaan toepassen. Dat vzw’s die meer dan de helft van hun middelen van de overheid krijgen onder de wet op de overheidsopdrachten kunnen vallen, is eigenlijk al langer zo. Maar de wet wordt tot op heden, zeker... > Lees meer
 

Energieprestatiecertificaat vanaf 2013 ook voor publieke gebouwen vanaf 500 m2

Het energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is in Vlaanderen sinds 1 januari 2009 verplicht voor publieke gebouwen groter dan 1.000m². Vanaf 1 januari 2013 wordt de regelgeving... > Lees meer
 

Ontwerp van nieuw decreet lokaal sociaal beleid goedgekeurd

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van wijzigingsdecreet over het lokaal sociaal beleid. Het gaat om een grondige aanpassing van het luik sociale planning uit... > Lees meer
 

Lokaal cultuurbeleid na de ommezwaai

Het Forum voor Amateurkunsten, FOV en FARO organiseren provinciale trefmomenten voor lokale cultuurprofessionals, middenveld en beleidsmakers. De provincies en de Vlaamse overheid ondersteunen deze praktijkgerichte ontmoetingsdag. Wie ‘cultuur’ hoog op de agenda wil houden in de veranderende bestuurlijke context (financieel,... > Lees meer
 

To Rup or not to Rup: Plannen in mijn gemeente?

Hou de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) van je gemeente mee in de gaten. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen streeft naar een ‘open en stedelijk’ Vlaanderen: hoe vrijwaren we de open ruimte en bundelen we functies als wonen en werken bij voorkeur in de... > Lees meer
 

De grote Fuifpuntenquête

Vul ze in voor 31 januari en verspreid ze naar andere fuifbeleidsactoren! Fuifpunt onderzoekt het fuifklimaat in Vlaanderen en organiseert daarom een grootschalige enquête voor fuifbezoekers, fuiforganisatoren en wie met fuifbeleid bezig is. Vul de enquête voor... > Lees meer
 

Projectoproep Close the Gap - PC Solidarity

Dien je projectvoorstel in voor 27 januari. Close the Gap wil in het kader van PC-Solidarity, haar Belgische activiteitenluik, de digitale kloof in België verder helpen te dichten door hoogwaardige gebruikte computers ter beschikking te... > Lees meer
 

Projectoproep Prins Filipfonds

Dien je projectvoorstel in voor 22 maart. Met deze oproep wil het Prins Filipfonds gezamenlijke initiatieven en vormen van uitwisseling tussen Nederlands-,  Frans- en Duitstalige verenigingen en/of organisaties stimuleren, over de... > Lees meer
 

Oproep Oost-Vlaamse prijs ‘Jeugdwerk voor Allen’

Dien het aanvraagformulier in voor 1 februari. Elk jaar reikt het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een provinciale prijs ‘Jeugdwerk voor Allen’ uit. Op deze manier wil het bestuur diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk... > Lees meer
 

STOELENDANS

Op 1 december startte Sylvia Vandaele als jeugdconsulent in Beernem. Sylvia is geen onbekende, ze werkte eerder al op de jeugddienst van Roeselare. Annelies Derous blijft bij de gemeente Beernem aan de slag, ze neemt toerisme, lokale economie en feestelijkheden onder haar hoede.

Op de jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw neemt Denis Van Driessche de plaats van administratief medewerker in nadat Evi Frans haar stoel inruilde voor de pedagogische cel te Molenbeek.

In Herk-de-Stad heeft Frederic Pieck de jeugddienst alweer verlaten. Hij wordt opgevolgd door Evert Bessemans.

We spotten ook een wissel op de provinciale jeugddienst van Vlaams-Brabant. Thomas Huyberechts is er de opvolger van Nele De Cuyper die je voortaan op de dienst informatica vindt als subsidiecoördinator.

KALENDER

di 22/05/2018 VVJ Antwerpen 22 mei 2018
 
do 24/05/2018 VVJ Oost-Vlaanderen 24 mei 2018
 
do 24/05/2018 VVJ West-Vlaanderen 24 mei 2018
 
di 29/05/2018 Themamodule Ruimte 2017-2018 - dag 2 (29 mei 2018)
 
vr 01/06/2018 Beleidsdag - vr 1 juni 2018
 
do 07/06/2018 Starterstweedaagse - 7 & 8 juni 2018
 
vr 08/06/2018 Centrumstedenoverleg 8 juni 2018
 
do 14/06/2018 Themamodule Ruimte 2017-2018 - dag 3 (14 juni 2018)
 
> Meer activiteiten

 

 
Disclaimer Wil je deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen, stuur dan een berichtje naar ons met als boodschap 'uitschrijven lopend vuur'. Kan je deze e-mail moeilijk lezen? Lees Lopend Vuur op vvj.be! LOPEND VUUR is de maandelijkse nieuwsbrief van de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten.
 
Verantw. uitgever K. Van Nieuwenhove, VVJ,