Minister Gatz en het Vlaams Parlement mee in de bres voor sterk Jeugd-en Kinderrechtenbeleid

Sinds 1 januari werkt het Departement Cultuur, Jeugd en Media volgens een nieuwe structuur, daarover berichtten we eerder al. Vanuit VVJ en de partnerorganisaties leefde er wat bezorgdheid over de plek voor jeugd- en kinderrechtenbeleid in de nieuwe structuur.

Op vrijdag 9 maart werden we samen met de bovenbouw Jeugd uitgenodigd voor een uitgebreid overleg met het Departement in aanwezigheid van de Secretaris-Generaal en verschillende afdelings- en teamhoofden. Tijdens dit overleg kwamen onze bezorgdheden en die van de Vlaamse jeugdraad uitgebreid aan bod. We willen Kathleen Snoeck, directeur van de jeugddienst van de stad Gent uitdrukkelijk bedanken voor haar bijdrage aan dit dossier.

We zijn zeer tevreden dat dit overleg plaatsvond, maar we hebben samen met de Vlaamse jeugdraad een aantal bedenkingen:

Een extra toevoeging aan de nieuwe structuur zijn de nieuwe sectorale netwerken. Voor zowel Jeugd, Sociaal-Cultureel Volwassenwerk, Kunsten, Erfgoed als Media wordt er een sectoraal netwerk opgericht. Het sectoraal netwerk Jeugd wordt getrokken door Ann Vandenbussche en aangevuld met 6 ankerpunten in de andere teams en eventuele andere experten. Maandelijks zullen zij samenkomen om het Jeugdbeleid binnen het volledige departement op te volgen. Zij kunnen hierover advies geven en worden betrokken bij beleidsvoorbereidende en evaluerende trajecten.

We willen nog steeds een coördinerende cel geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid met mandaat. De term Sectoraal Netwerk Jeugd is zeer ongelukkig gekozen. Enerzijds omdat dit overleg net het sectorale moet overstijgen en anderzijds omdat een netwerk veel te vrijblijvend klinkt. Een sterke cel met mandaat is cruciaal voor een goede verderzetting van Geïntegreerd Jeugd- en Kinderrechtenbeleid.

Binnen de nieuwe missie en visie van het Departement Cultuur, Jeugd & Media ontbreekt een verwijzing naar jeugd of naar kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren moeten een plaats krijgen in de missie en visie van het Departement. Het is een gemiste kans dat dit niet gebeurde tijdens de hervorming, maar we willen er mee voor zorgen dat dit rechtgezet wordt. De verschillende bestaande reflectiegroepen zullen blijven bestaan, toch blijft de verankering van Reflectiegroepen nodig. Via het decreet is misschien niet de beste weg, maar er zijn ook andere opties mogelijk zoals bijvoorbeeld het Ondernemingsplan.

Er komt een evaluatie van deze hervorming met in het najaar een uitgebreide bevraging waarin ook de jeugdsector wordt betrokken.. De aangekondigde evaluatie is een goede zaak en we zullen onze stem hier duidelijk in laten horen.

De Powerpoint die werd gebruikt door het Departement kan je onderaan deze pagina downloaden.

Een week eerder werd de Secretaris-Generaal van het Departement Cultuur, Jeugd & Media, Luc Delrue, uitgenodigd in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport & Media van het Vlaams Parlement. Tijdens een uitgebreide toelichting ging Luc Delrue dieper in op deze hervorming. Het verslag van deze hoorzitting is terug te vinden op de website van het Vlaams parlement.

Minister Gatz en parlementsleden trekken mee aan de kar voor sterk Jeugd-en Kinderrechtenbeleid.

Ten slotte werd ook minister Gatz ondervraagd over deze hervorming en de uitkomsten van het gesprek tussen de bovenbouw Jeugd en het Departement. Na een uitgebreide vraag van CD&V-parlementslid Orry Vandewauwer en aanvullingen van N-VA parlementslid Miranda Van Eetvelde en Groen-parlementslid Bart Caron gaf minister Gatz enkele duidelijke antwoorden:

"Zoals ik eerder al aangaf, onderschrijf ik het belang van een geïntegreerd jeugdbeleid, waarbij de kracht van ons jeugdwerk gekoppeld wordt aan het categoriaal beleid. Om dit te kunnen waarmaken is een sterk Departement noodzakelijk waarbij deze visie ook uitdrukkelijk wordt opgenomen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zich hiervoor wil inzetten."

"Ook blijf ik ervan overtuigd dat zij net als voorheen zullen blijven instaan voor een kwalitatieve ondersteuning van het beleid voor kinderen en jongeren."

"Wat betreft de eerste twee bekommernissen van de jeugdsector over het krijgen van een plaats in het Departement en de coördinerende cel, denk ik dat we op dit ogenblik moeten bekijken in welke mate dat netwerk, dat een lossere indruk geeft dan een cel of een afdeling, die rol volwaardig kan overnemen. U hebt wel gezien in het antwoord dat ik u net gebracht heb dat het wel degelijk de bedoeling is om dat netwerk uitdrukkelijk taken en een mandaat te geven."

De brief die we namens VVJ stuurden met onze bezorgdheden over de herstructurering van het departement Jeugd, Cultuur en Media.

De presentatie van Luc Delrue

Meer info bij VVJ Jurgen, 03 821 06 03