Mobiliteit door de ogen van kinderen en jongeren

Dat wordt ons focusthema in het nieuwe werkjaar!

In mei verzamelden we voorstellen van thema’s waarrond VVJ het komende werkjaar zich zou kunnen focussen binnen het brede jeugdbeleid. We hebben de voorstellen bekeken, tegen elkaar afgewogen en uiteindelijk gekozen voor ‘mobiliteit door de ogen van kinderen en jongeren’.

Uit de reacties die we op de VVJ-beleidsdag op 1 juni 2018 en daarbuiten kregen, blijkt duidelijk dat we hiermee de juiste snaar raken. De mate waarin kinderen en jongeren zich autonoom kunnen verplaatsen heeft een grote invloed op hoe hun leven eruit ziet. Er is al veel inkt gevloeid over hoe volwassenen kijken naar kindvriendelijke mobiliteit en over participatiemethodieken, maar hoe kinderen en jongeren dit zélf beleven, en hoe je dat vertaalt naar het lokale beleid, is nog een ‘gat’ in literatuur en onderzoek. Daarom nemen we het komende jaar een aantal experten-partners en geïnteresseerde ambtenaren, schepenen, jeugdraders… mee in een proces om hierrond aan de slag te gaan.

Spring je een gat in de lucht als je dit leest? Misschien is een van volgende engagementen dan wel iets voor jou:

  • In de commissie breed jeugdbeleid dat zal functioneren als klankbord – klik hier voor meer info over de 3 themacommissies;
  • In een werkgroep specifiek voor dit thema;
  • Ad hoc, op jouw vraag of op vraag van VVJ.

Wil je nog iets kwijt, heb je een vraag, een brok inspiratie? Laat het weten aan Ilse: iholvoet@vvj.be.