Nieuw decreet lokaal jeugdbeleid bekrachtigd door Vlaamse Regering

Decreet en uitvoeringsbesluit: de teksten.

Het nieuwe decreet lokaal jeugdbeleid werd op 6 juli 2012 bekrachtigd door de Vlaamse Regering. De officiële titel van het decreet luidt 'decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid'.

Lees de  tekst en de toelichtingen van het decreet 

 

Het ontwerp van uitvoeringsbesluit bij dit nieuwe decreet werd op 20 juli principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het wordt nu voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Jeugdraad en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de SARC.

Tekst ontwerp van uitvoeringsbesluit zoals principieel goedgekeurd