Nieuwe organisatiestructuur vanaf september uit de startblokken

Heb jij interesse om in één van onze commissies te zetelen?

Vanaf september zal VVJ haar inhoudelijke werking laten sturen door drie themacommissies waar de verschillende doelgroepen, mede-eigenaars en expertpartners samen verdiepen en aanbod ontwikkeling aansturen.

3 themacommissies: wat, hoe, waarom

Commissie Regie Vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

Kernvraag: hoe regisseert, faciliteert en organiseert een lokaal bestuur een diverse waaier aan vrijetijdsaanbod voor álle kinderen en jongeren in (en om) de gemeente?

Focus: jeugdaanbod

Netwerk: Jeugdambtenaren maken de link met jeugdwerk, sport, cultuur, welzijnsaanbod…

Profiel van de commissieleden:

 • Iedereen heeft recht op vrijetijdsaanbod op maat!”, roep je, terwijl je overloopt van de ideeën om allerhande groepen te verbinden met bestaand of vernieuwend aanbod.
 • De uren, dagen, weken dat jij diverse groepen kinderen, tieners en jongeren de tijd van hun leven hebt bezorgd, zijn ontelbaar.
 • Vanuit jouw kritische reflectie op vrijetijdaanbod in debat gaan met de visieschrijvers van ISB, VDS, Formaat, e.a.? Boeiend!

https://www.vvj.be/sites/default/files/imagecache/column_width/civicrm/custom/web_annelies_3769e2c28bb2ffa066dbaffa5d204105.jpg

Trekker vanuit de staf: Annelies Schepers – aschepers@vvj.be

  ---

Commissie Breed lokaal beleid voor kinderen en jongeren

Kernvraag: hoe kan een gemeente doorheen al haar beleidsdomeinen een continue kinderen- en jongerenreflex integraal en gecoördineerd inbouwen, met de kinderrechten als vertrekpunt?

Focus: jeugdbeleid met extra aandacht voor 1 focusthema

Netwerk: Schepenen, ambtenaren en experten van binnen en buiten de jeugdsector

Profiel van de commissieleden:

 • Jouw GPS gidst je moeiteloos door je breed interesseveld. Van politiewerk over sociaal beleid tot bij brede school. Linksaf naar mobiliteit en ruimtelijke ordening, langs welzijn, aankomend bij ondernemerschap. Via het ronde punt van opvoedingsondersteuning, de oprit groenbeleid en afrit integratiebeleid tot je bestemming: leefbare gemeente.
 • Als netwerker en belangenverdediger van kinderen en jongeren ga je elke dag de uitdaging aan om ambtenaren, mandatarissen en partners uit het middenveld te versterken met je visie en concrete ideeën.

https://www.vvj.be/sites/default/files/imagecache/column_width/civicrm/custom/tieme_verlinde_web_ffa11835acba6044dc37b864c80571a8.jpg

Trekker vanuit de staf: Tieme Verlinde – tverlinde@vvj.be

Commissie Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren

Kernvraag: hoe kan de participatie van kinderen, jongeren en hun verenigingen aan het gemeentelijk beleid fundamenteel versterkt en verankerd worden?

Focus: jeugdparticipatie

Netwerk: (Oud-)jeugdraders vormen de kern en leggen met jeugdambtenaren en experten de brug naar o.a. de Vlaamse Jeugdraad.

Profiel van de commissieleden:

 • De stem van kinderen en jongeren helpen vertolken naar het lokale bestuur is je ding en je gaat daarbij de uitdaging aan om jeugdraden te ondersteunen, dynamiseren en innoveren.
 • Je zegt “hell yeah” bij het lezen van: “Lokaal beleid, tot stand gekomen met actieve participatie van kinderen en jongeren en gericht op hun welbevinden, is de ultieme barometer voor een gezonde woonomgeving, een democratische gemeenschap en goed bestuur”.

https://www.vvj.be/sites/default/files/imagecache/column_width/civicrm/custom/web_ellen_1_c8bbe6721591ffb1af3b780ab4fa0e92.jpg

Trekker vanuit de staf: Ellen De Grauwe – edegrauwe@vvj.be

Wat zit er voor jou in als je je engageert als commissielid?

 • Een tweemaandelijks verdiepingsmoment en dat extraatje aan inhoudelijke uitdaging dat je ook in je eigen gemeente scherp en gemotiveerd houdt.
 • VVJ mee mogen sturen, als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes, een VIPbehandeling op onze events en een onkostenvergoeding.

Wat verandert er voor jou?

Het nieuwe model met thematische focus en expertiseopbouw krijgt groeitijd. In onze concrete output verwachten we enkele quick wins op korte termijn maar qua aanbod verandert er niet meteen veel.

 • Ben je een schepen? Dan dompelen wij je graag onder in breed jeugdbeleid tijdens onze regionaal gespreide congressen voor startende schepenen en ambtenaren (februari 2019).
 • Ben je een jeugdambtenaar? Dan mag je van ons nog steeds starterscursussen en thematische vormingstrajecten verwachten. De commissies voeden ook de inhoud van de belangrijkste ontmoetingsmomenten zoals de Vormingstweedaagse (maart) en provinciale vormingsdagen (december en mei).
 • Ben je een jeugdrader? Blijf mee gaan voor Debattle en kijk mee uit naar de regionale Triple Lokaals en uitwisselmomenten.
 • Nood aan een vorming (op maat)? Aanvragen maar. Nood aan begeleiding? Idem dito.
 • Een helpdeskvraag? Je blijft bij ons terecht kunnen. We werken volop aan een systeem voor helpdeskregie zonder lokale ondersteuners en stellen er staftijd voor vrij.
 • Info gezocht? Dropzone en Lopend Vuur blijven in je (digitale) postbus vallen en vanaf 2019 gaan we jullie beter digitaal informeren en verbinden via een nieuwe site en gekoppelde platformen.
 • De aandacht voor kind- en jeugdvriendelijkheid als kapstok voor goed gemeentelijk beleid groeit. VVJ steekt in haar ondersteuning van labelsteden en gemeenten én in de ontsluiting van expertise naar anderen een tandje bij.
 • Wij blijven trekker van de Buitenspeeldag.

Vragen bij onze nieuwe structuur?

Neem dan contact op met Jurgen

Voel je het zelf kriebelen om deel uit te maken van een commissie?

Dan kan je terecht bij de trekkers uit de staf: Annelies, Tieme of Ellen.