Prijs voor het vrijwilligerswerk 2012

Stel je organisatie of projecten met vrijwilligers kandidaat vóór 2 mei!

De Prijs voor het Vrijwilligerswerk editie 2012 gaat naar een organisatie of naar een project van een organisatie waar de vrijwilligerswerking vernieuwend, opvallend, inspirerend of innoverend is.

Ook vrijwilligerswerkingen van steden en gemeenten kunnen meedingen.

Schrijf je in via de website vóór 1 mei

Meer info vind je hier

De Prijs voor het Vrijwilligerswerk is een subsidieproject  van Vlaanderen in Actie. De Vlaamse Regering en overheid willen zo een steentje bijdragen tot een warme samenleving en een solidaire, open regio, conform de doelstellingen van het Pact 2020.