Projectoproep Sociale Integratie

Maak hem bekend bij de organisaties in jouw gemeente en word zelf partner!

Aan de basis van het Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk lag een visienota over diversiteit die de jeugdwerksector samen met Demos (kenniscentrum participatie van kansengroepen) heeft geschreven. De twee kernproblemen die in deze visienota in kaart werden gebracht, hebben geleid tot de dubbele beleidsdoelstelling in het Masterplan ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk’:

  1. Meer gelijke mogelijkheden creĆ«ren zodat alle kinderen en jongeren volop kunnen genieten van de ontspanning en de ontwikkelingskansen die het jeugdwerk biedt. 
  2. Meer verbinding realiseren tussen de gescheiden circuits van de reguliere jeugdorganisaties en de doelgroepspecifieke jeugdorganisaties: jeugdwerkparticipatie kan de motor zijn voor sociale integratie en verbinding in de samenleving. Acties moeten zowel voor de hele sector, als binnen de eigen organisatie ondernomen worden.

Het doel is om een integraal beleid te realiseren dat zowel de samenwerking tussen de verschillende spelers in het veld versterkt als het aanbod toegankelijk, aantrekkelijk en bruikbaar maakt voor kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen en jongeren met een beperking, kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst, kinderen en jongeren in armoede, en dit in een intergenerationele verstandhouding. In het Masterplan gaan we uit van de zeer brede definitie van non-discriminatie in het kinderrechtenverdrag, en zien we diversiteit dus heel breed. 

Bij deze projectoproep staan de noden van kinderen en jongeren centraal. De oproep mikt op projecten die kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking, in contact wil brengen met verschillende organisaties en verenigingen uit divere sectoren.
Aanvragen kunnen tot en met 15 juli 2018 ingediend worden.

Als lokaal bestuur kan je zelf niet indienen, maar je kan wel een partner zijn in het project en de samenwerking aangaan met een jeugdwerkorganisatie.

Projectoproep sociale integratie

Subsidieaanvraag Masterplan Diversiteit

Bron: Departement Cultuur, Jeugd en Media