Veiligheid van speelterreinen: Veel voorkomende vragen (FAQ)

Update van de brochure is nu beschikbaar!

De FOD Economie heeft een brochure gemaakt met veel gestelde vragen over de veiligheid van speelterreinen. Interessant voor jeugdambtenaren die (mee) instaan voor de risicoanalyse en controle van speelterreinen en –toestellen. En laat je collega-ambtenaar die hier verantwoordelijk voor is weten van het bestaan hiervan.

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/veiligheid-van-speelterreinen