Wanneer weet jij of je aanbod toereikend is?

Gebruik de Booklet ' Inspiring #Quality youth work'

In Scandinavische landen zijn indicatoren een vast onderdeel van het evaluatiesysteem. Ook in onze buurlanden worden indicatoren omarmt. Deze beweging is ontstaan door de economische crisis. Meer en meer sectoren stonden onder druk en ook zachte sectoren zagen subsidies verdwijnen. Door het gebruik van een opvolg en evaluatiesysteem gebaseerd op indicatoren, konden jeugdcentra in Zweden aantonen dat jongeren weldegelijk iets opstaken van hun deelname aan het jeugdwerk. In Vlaanderen zijn we overtuigt dat kinderen en jongeren heel veel leren in het jeugdwerk maar durven we dit niet altijd te meten. 
VVJ heeft samen met de werkgroep van Intercity youth (9 andere landen)  nagedacht over welke indicatoren zouden kunnen bijdragen tot kwalitatief jeugdwerk. Het resultaat van een jaarlang werken aan die indicatoren is in een publicatie gegoten en vertelt je ook hoe je best tewerk gaat met een evaluatie en opvolgsysteem. We doen al kort uit de doeken hoe je ermee aan de slag kan. 
 

Download het boekje of vraag je exemplaar aan VVJ Ellen.