Wil jij je expertise over het betrekken van kinderen en jongeren bij beleid delen?

Vul de bevraging in en/of engageer je voor de cocreatiesessie van KeKi!

Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) stelde een online bevraging op over de noden en behoeften van beleidsmakers bij het betrekken van kinderen en jongeren bij beleid. KeKi zal op basis van jullie uitdagingen en aanbevelingen de Vlaamse overheid inspireren en adviseren omtrent beleidsparticipatie van kinderen en jongeren. De vragenlijst is toegankelijk via deze link.

Iedereen die gebeten is door beleidsparticipatie van kinderen en jongeren wordt bovendien ook uitgenodigd voor twee co-creatiesessies waarin Keki nieuwe ideeën en creatieve oplossingen formuleert om uitdagingen in het betrekken van kinderen en jongeren bij beleid aan te pakken. Je bent van harte welkom om mee te doen tijdens één of beide sessies op donderdagnamiddag 25 oktober en/of op dinsdagnamiddag 13 november te Brussel.

Wil je graag een uitnodiging of meer info?

Mail dan naar sara.lembrechts@keki.be of ellen.vanvooren@keki.be.