www.karuur.brussels zet Brusselse participatieprojecten met jongeren in de kijker

Van jeugdraadverkiezingen in Molenbeek tot jongeren die zelf de eerste stappen zetten naar een nieuw skatepark in het kader van “Project W 1150” in Sint-Pieters-Woluwe. Het aantal jeugdbeleidsparticipatieprojecten in Brussel is de afgelopen jaren sterk toegenomen en daar is een reden voor. Karuur BXL houdt zich sinds 2013 voltijds bezig met het ondersteunen en stimuleren van deze projecten, en dankzij de VGC kan ze dit zeker blijven doen tot en met 2019.

Gemeenten zien steeds meer het belang in van lokale jeugdparticipatie. Actieve betrokkenheid van de jongeren in een gemeente is essentieel voor succesvol gemeentelijk beleid. Binnen Brussel lopen momenteel meer dan 8 lokale initiatieven. Door in te zetten op een vernieuwde website wil Karuur BXL Brusselse gemeenten, jeugdwerkers en jongeren informeren over alle lokale projecten in Brussel en hun helpen nieuwe projecten te starten en verder uit te bouwen. De nieuwe site wordt op deze manier ook het referentiepunt voor lokale jeugdbeleidsparticipatie in Brussel.

Om de continu├»teit van de werking te garanderen voorzag bevoegd VGC collegelid Pascal Smet in structurele middelen en werd een convenant afgesloten voor de komende jaren: 'Als we op termijn een overkoepelende Brusselse jeugdraad willen die ook rond gewestmateries advies kan geven, kan dat enkel als er een algemene gedragenheid en erkenning is vanuit een brede achterban', zegt Smet. 'Daarom is het belangrijk dat jongeren ook al op lokaal niveau van de gemeente kunnen proeven van lokale beleidsparticipatie. De nieuwe website -die naar mijn mening overigens erg geslaagd is- moet twijfelaars over de streep trekken.

Sinds 2013 ondersteunt Karuur BXL gemeenten bij het opstarten en uitbouwen van lokale jeugdparticipatieprojecten. Daarnaast faciliteert Karuur BXL de uitwisseling van informatie en expertise tussen de Brusselse gemeenten, zowel op politiek als op het niveau van de jeugddiensten. Dankzij steun van de VGC kan zij dit zeker blijven doen tot 2020. Karuur BXL is onderdeel van VVJ.

Check www.karuur.brussels

Meer info? VVJ Cathelijne, 0486 65 34 84