Werking van de jeugdraad

De gemeenteraad bepaalt de voorwaarden van de werking van de jeugdraad

  • maatregelen die de gemeenteraad neemt om het recht op informatie van de jeugdraad ten aanzien van het college van burgemeester en schepenen te waarborgen
  • de manier waarop de jeugdraad ondersteuning krijgt
  • de manier waarop het college van burgemeester en schepenen een gemotiveerd standpunt over de uitgebrachte adviezen inneemt
  • de manier waarop de jeugdraad zijn adviezen en werkzaamheden openbaar maakt