Begeleiding op maat

Begeleiding op maat

VVJ biedt verschillende formules van procesbegeleiding ter plaatse en op maat aan. Voor je gemeente, je jeugddienst en je jeugdraad.

 

VVJ begeleidt je gemeente in een traject kindvriendelijkheid
VVJ begeleidt gemeenten in hun traject naar een kindvriendelijk beleid dat kan leiden naar het halen van het label ‘kindvriendelijke gemeente’.

VVJ versterkt je driehoek van lokaal jeugdbeleid
De samenwerking tussen schepen, jeugdambtenaar en jeugdraad is het uitgangspunt van deze begeleiding. Leer constructief en gedragen werken met 'je driehoek', vanuit een centrale vraag die je samen stelt. Elk thema of elke vraag kan onderwerp zijn van het traject.

VVJ legt met je jeugddienst een begeleidingstraject af
Als jeugddienst kan je bij ons terecht voor begeleiding over verschillende thema’s: participatie van kinderen en jongeren aan het lokale beleid, visie op de jeugddienst, taakverdeling en talenten op de jeugddienst, subsidiereglementen…  Zit je met een vraag? Stel ze ons en wij bekijken welke begeleiding we kunnen opzetten.

Analyse van het jeugdaanbod
Wil je een cyclische analyse van het jeugdaanbod in jouw gemeente maken, maar weet je niet hoe je eraan begint? VVJ neemt tijdens een kortlopend traject met alle wenselijke diensten de gemeente en het aanwezige aanbod onder de loep.

Wil jij VVJ ook boeken voor een begeleiding?
Neem contact op met Imke Pichal, ipichal@vvj.be, 03 740 76 44 en maak een afspraak voor een intakegesprek.
•    Het intakegesprek is gratis voor leden, niet-leden betalen 200 euro.
•    Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op: de uitgangsvraag, gedragenheid en mandaat, betrokken actoren, verwachtingen, doelstellingen, resultaten, eindproduct en globale planning.

Uit het intakegesprek maakt VVJ een voorstel op maat.
Daarin omschrijven we het traject en het aantal dagdelen voor procesbegeleiding ter plaatse, desk onderzoek, voorbereiding, (product)ontwikkeling, redactie… Na overleg en onderling akkoord wordt dit omgezet naar een contract op maat.

Prijs
Leden: 200 euro per dagdeel dat je begeleider spendeert aan het traject, van voorbereiding tot afronding.
Niet-leden: 266 euro per dagdeel + prijs intakegesprek.
Voor verplaatsing en overheadkosten rekenen we 15% op de effectief gepresteerde dagdelen.

Elke vraag is welkom
Stel ze via Imke Pichal, ipichal@vvj.be of 03 740 76 44

Vraag het aan VVJ