Schepenen

Kalender

 • do 21/09/2017 Starterstweedaagse - 21 & 22 september 2017
 • vr 22/09/2017 Centrumstedenoverleg 22 september 2017
 • do 28/09/2017 Traject expert lokaal jeugdbeleid 2017-2018
 • do 28/09/2017 Themamodule Gemeentelijk beleid 2017-2018 (28 september, 5 oktober en 24 oktober 2017)
 • do 28/09/2017 Themamodule Gemeentelijk beleid 2017-2018 - dag 1 (28 september 2017)

Schepenen

Inspiratie- en uitwisselingsmomenten op maat

De schepen van jeugd speelt een centrale rol in het lokale jeugdbeleid. Hij is de politieke spilfiguur op het lokale niveau om tot een positief lokaal jeugdbeleid te komen. Net als bij medewerkers van jeugddiensten kunnen schepenen mekaars grootste inspiratiebron vormen voor lokaal jeugdbeleid.

Regionale inspiratiemomenten voor schepenen van jeugd

Daarom organiseert VVJ regionale inspiratiemomenten voor schepenen van jeugd We spelen in op de actualiteit en laten schepenen aan het woord die ervaring hebben met waardevolle projecten op vlak van breed jeugdbeleid. Deze verhalen vormen de aanleiding voor het uitwisselen van ervaringen.

Een overzicht van de thema's die de afgelopen jaren aan bod kwamen

2015

 • Wat na het verdwijnen van het decreet lokaal jeugdbeleid? De Vlaamse overheid licht toe wat er gebeurt met de subsidies en beleidsprioriteiten.
 • Straf lokaal jeugdbeleid: welke ingrediĆ«nten heb je nodig? Inspirerende voorbeelden van andere steden en gemeenten over participatie, kwetsbare doelgroepen en jeugdwerkondersteuning.

2014

 • Jeugdbeleid: geen vreemde eend in de bijt. 2 thema's centraal: 'Hoe ambiteus is uw meerjarenplan op vlak van jeugdbeleid' en 'Wat is de meerwaarde van participatiebeleid?' , overgoten met een accent van uitwisseling en inspiratie.

2013

 • Kindvriendelijk is mensvriendelijk. Dit thema als rode draad binnen het  programma 'Innovatief en kwalitatief lokaal jeugdbeleid in beeld' en 'Jeugdbeleid: een bindende factor in goed lokaal beleid' met een afsluitend onderdeel van 4 TED sprekers over verschillende thema's binnen breed jeugdbeleid.

2012

 • Eens schepen van jeugd, altijd schepen van jeugd!  via  workshops met de volgende invulling 'Een breed en integraal jeugdbeleid' en 'De plaats van de jeugddienst' met een afsluitend avondprogramma van 4 TED talenten over thema's tegen het licht van het brede jeugdbeleid.

2011

 • Jeugdwerk en de rol van de gemeente  bekeken via 'Personeelsbeleid of vrijwilligersbeleid?' en 'Jeugdwerk of opvang?', met een afsluitend debat over 'Jeugdwerkondersteuning door gemeentebesturen'.

2010

 • De regierol van lokale besturen, integratie van het jeugdbeleidsplan in het strategische meerjarenplan en een debat over het 'Lokaal jeugdbeleid na 2013'.

2009

 • Praktische en juridische vraagstukken bij de organisatie van een evenement, hoe je het aansprakelijkheidsvraagstuk vande gemeente kan rijmen met avontuurlijk spelen en een debat over de toekomst van het (lokale) jeugdbeleid met een politieke zwaargewichten.