Schepenen

Kalender

 • di 23/10/2018 Themamoment - Halle - di. 23 oktober 2018
 • do 25/10/2018 Themamoment - Herentals - do. 25 oktober 2018
 • di 06/11/2018 Traject expert lokaal jeugdbeleid 2018-2019
 • di 06/11/2018 Themamodule Gemeentelijk beleid 2018-2019 (6, 20 en 27 november 2018)
 • di 06/11/2018 Themamodule Gemeentelijk beleid 2018-2019 - dag 1 (6 november 2018)

Schepenen

Inspiratie- en uitwisselingsmomenten op maat

De schepen van jeugd speelt een centrale rol in het lokale jeugdbeleid. Hij is de politieke spilfiguur op het lokale niveau om tot een positief lokaal jeugdbeleid te komen. Net als bij medewerkers van jeugddiensten kunnen schepenen mekaars grootste inspiratiebron vormen voor lokaal jeugdbeleid.

Regionale inspiratiemomenten voor schepenen van jeugd

VVJ organiseerde tot en met 2015 regionale inspiratiemomenten voor schepenen van jeugd. We speelden in op de actualiteit en lieten schepenen aan het woord die ervaring hebben met waardevolle projecten op vlak van breed jeugdbeleid. Deze verhalen vormden de aanleiding voor het uitwisselen van ervaringen.

Sinds 2016 vinden deze inspiratiemomenten voor schepenen plaats op de Triple Lokaal. Bij aanvang en in het midden van elke legislatuur organiseert VVJ een uitwisseling voor schepenen.

Een overzicht van de thema's die de afgelopen jaren aan bod kwamen:

2015

 • Wat na het verdwijnen van het decreet lokaal jeugdbeleid? De Vlaamse overheid licht toe wat er gebeurt met de subsidies en beleidsprioriteiten.
 • Straf lokaal jeugdbeleid: welke ingrediĆ«nten heb je nodig? Inspirerende voorbeelden van andere steden en gemeenten over participatie, kwetsbare doelgroepen en jeugdwerkondersteuning.

2014

 • Jeugdbeleid: geen vreemde eend in de bijt. 2 thema's centraal: 'Hoe ambitieus is uw meerjarenplan op vlak van jeugdbeleid' en 'Wat is de meerwaarde van participatiebeleid?', overgoten met een accent van uitwisseling en inspiratie.

2013

 • Kindvriendelijk is mensvriendelijk. Dit thema als rode draad binnen het programma 'Innovatief en kwalitatief lokaal jeugdbeleid in beeld' en 'Jeugdbeleid: een bindende factor in goed lokaal beleid' met een afsluitend onderdeel van vier TED sprekers over verschillende thema's binnen breed jeugdbeleid.

2012

 • Eens schepen van jeugd, altijd schepen van jeugd! Via workshops met de volgende invulling 'Een breed en integraal jeugdbeleid' en 'De plaats van de jeugddienst' met een afsluitend avondprogramma van vier TED talenten over thema's tegen het licht van het brede jeugdbeleid.

2011

 • Jeugdwerk en de rol van de gemeente bekeken via 'Personeelsbeleid of vrijwilligersbeleid?' en 'Jeugdwerk of opvang?', met een afsluitend debat over 'Jeugdwerkondersteuning door gemeentebesturen'.

2010

 • De regierol van lokale besturen, integratie van het jeugdbeleidsplan in het strategische meerjarenplan en een debat over het 'Lokaal jeugdbeleid na 2013'.

2009

 • Praktische en juridische vraagstukken bij de organisatie van een evenement, hoe je het aansprakelijkheidsvraagstuk van de gemeente kan rijmen met avontuurlijk spelen en een debat over de toekomst van het (lokale) jeugdbeleid met een politieke zwaargewichten.